Inschrijving

Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bedraagt € 300 per persoon voor de basisopleiding van 50 lesuren. Voor de verdiepingsmodules radiotherapie en nucleaire geneeskunde is een bijkomend inschrijvingsgeld verschuldigd van € 100 per module. In functie van bekomen vrijstellingen wordt het inschrijvingsgeld verminderd. Als norm wordt het aantal lesuren gehanteerd. Er is steeds een minimaal inschrijvingsgeld van € 50 voor administratiekosten verschuldigd. ( Personeelsleden van het Jessa Ziekenhuis en het Ziekenhuis Oost – Limburg kunnen deze opleiding gratis volgen. )

 

In deze prijs zijn inbegrepen een online cursustekst, een certificaat, koffie, thee en frisdrank tijdens de pauze. Het inschrijvingsgeld dient overgeschreven te worden op rekeningnummer 091-0108947-45 ten name van Ziekenhuis Oost-Limburg, Schiepse Bos 6 te 3600 Genk na ontvangst van een factuur. Een kosteloze annulering is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang.

 

Indien u interesse heeft om aan deze interactieve en multidiscipliniare opleiding deel te nemen dient u voor 12 december 2016 online in te schrijven via deze link