Evaluatie

De praktische organisatie van deze opleiding is toevertrouwd aan een opleidingscommissie die als volgt is samengesteld :

 

  • Jessa Ziekenhuis: Véronique Clijsters
    (stafmedewerker team Ontwikkeling & opleiding)
  • Ziekenhuis Oost – Limburg : Prof.dr. Jan Vandevenne (radioloog) en Sylvain Haekens (hoofd Opleiding & ontwikkeling)

 

Afhankelijk van de agenda kan deze opleidingscommissie aangevuld worden met externen met een adviserende stem.

 

Om te voorkomen dat met een multidisciplinaire groep van docenten de moeilijkheidsgraad te heterogeen zou zijn, zullen als ' eindterm ' per module een twintigtal meerkeuzevragen opgesteld worden. Indien een cursist deze vragen kan beantwoorden is dit een signaal dat hij/zij de stof van dit onderdeel beheerst. De kenniscontrole op het einde van de opleiding is een destillaat van deze meerkeuzevragen eventueel gecombineerd met een aantal bijkomende open vragen. Iedere meerkeuzevraag maar één juist antwoord. De vraagstelling is steeds positief. Bij een correct antwoord is de score : + 1, bij geen antwoord is de score 0 en bij een foutief antwoord is de score – 0.5.

 

De opleidingscommissie legt vast of alle modules bij de deliberatie al dan niet hetzelfde gewicht hebben. Indien er voor een weging geopteerd wordt, dan wordt het gewicht van iedere module met betrekking tot de eindbeoordeling bepaald. De opleidingscommissie bepaalt het aantal toe te kennen punten per module voor aanvang van de opleiding.

(inclusief module F: geïntegreerde werkstage). Deze puntenverdeling wordt medegedeeld aan de cursisten.

 

Om aan de kennisproef te mogen deelnemen dient het inschrijvingsgeld betaald te zijn, bovendien is een gewettigde aanwezigheid van 80 % verplicht op deze modules waarvoor men geen vrijstelling bekomen heeft.

 

Geslaagd zijn de cursisten die 50 % behaald hebben op de schriftelijke proef ( module A tot en met E ), 50 % op het stageverslag ( module F ) en 60% in het totaal.

 

Op het eind van de opleiding wordt door de organiserende instanties een – door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle erkend – getuigschrift uitgereikt.