Jessa & wetenschap

Jessa en wetenschap Jessa & wetenschap is een open platform dat alle medisch-wetenschappelijke activiteiten in het Jessa Ziekenhuis bundelt en optimaliseert om:

 1. de patiëntenzorg naar een nog beter niveau te brengen, zowel op medisch als organisatorisch vlak,
 2. meer en kwalitatief wetenschappelijk onderzoek uit te voeren om zo onze expertise verder uit te breiden en ons te profileren naar de wetenschappelijke wereld als onderzoekscentrum.

 

Iedereen binnen het Jessa Ziekenhuis die geïnteresseerd is in wetenschappelijk onderzoek kan deel uitmaken van dit platform. Zij worden betrokken in de beslissingen en kunnen hun suggesties en noden doorgeven. Het platform werkt zo bottom-up steeds aan de belangrijkste punten. Het dagdagelijks management van het platform wordt opgenomen door de coördinatiecel. Een Bureau, samengesteld uit de coördinatiecel en experts uit de organisatie staan in voor de korte en lange termijndoelstellingen. Jessa & wetenschap wil ook investeren in zijn onderzoekers door het aanbieden van vorming omtrent onderwerpen binnen de wetenschap.

 

Binnen het Jessa & wetenschap platform willen wij de bestaande en nieuwe Jessa onderzoekers informeren, ondersteunen en verbinden. Dit realiseren we via:

 • creatie van een expertisecentrum/onderzoekscentrum
 • 1 aanspreekpunt/ loket voor alle vragen omtrent wetenschappelijke activiteiten binnen Jessa: Sandra Meijer, ...
 • transparantie van de bestaande wetenschappelijke activiteiten en good practices
 • kennisdeling
 • aantrekking van nieuwe partners, onderzoekers, initiatieven, projecten…
 • profilering naar buiten
 • creëren van uniforme work flows

 

Platformleden

Alle Jessa artsen en medewerkers die geïnteresseerd zijn in Jessa & Wetenschap en op de hoogte willen blijven van haar activiteiten kunnen lid worden van het platform. Stuur een e-mail naar ...

 

Bureauleden

 • Bjorn Stessel, MD PhD (anesthesist)
 • Dirk Ramaekers, MD PhD (medisch directeur)
 • Jasper Verguts, MD (gynaecoloog)
 • Jean-Luc Rummens, MD (klinische bioloog)
 • Jeroen Mebis, MD PhD (oncoloog)
 • Marc Fabry, MD (voorzitter huisartsenkring Herkenrode)
 • Marc Hendrikx , MD PhD (cardiochirurg)
 • Marc Raes, MD (pediater)
 • Ruth Achten, MD PhD (patholoog)
 • Sandra Meijer (programmamanager Jessa & Wetenschap)
 • Sebastien Janssens de Varebeke, MD
 • Charlotte Van Der Auwera (stafmedewerker medische directie)
 • Tom Crins, MD PhD (NKO arts)

 

Leden Coördinatiecel

 • Dirk Ramaekers, MD PhD (medisch directeur)
 • Charlotte Van Der Auwera (stafmedewerker medische directie)
 • Sandra Meijer (programmamanager Jessa & Wetenschap)

 

Vergaderingen

 • Platformleden komen 2x/jaar samen
 • Het Bureau komt driemaandelijks samen
 • De Coördinatiecel komt maandelijks samen

 

Contact

Sandra Meijer

Programmamanager Jessa & Wetenschap

Projectmanager O&O&I en Jessa Fonds

Jessa Medische directie

 

T +32 11 33 51 32

M +32 486 97 93 00

...