Pluridisciplinair geriatrisch handboek

Cover Jessalinea - IMG_9223 Het pluridisciplinair geriatrisch handboek heeft als doel het beschrijven van alle facetten van zorgcluster geriatrie zoals deze van toepassing zijn in het Jessa Ziekenhuis. De afspraken betreffende de samenwerking tussen de interne en de externe actoren, de richtlijnen en het kwaliteitsbeleid zijn ondermeer in dit handboek terug te vinden.

 

Het pluridisciplinair geriatrisch handboek is ter beschikking voor alle medewerkers van zorgcluster geriatrie en is ter inzage voor allen die direct of indirect bij de geriatrische zorg betrokken zijn, dus ondermeer de zorgverleners van binnen en buiten het ziekenhuis, de betrokken patiënt of zijn vertegenwoordiger.

 

Klik op onderstaande link om het handboek te downloaden.

 

PDF icoonPluridisciplinair geriatrisch handboek