Ethische toetsingscommissie

De Ethische Toetsingscommissie van het Jessa Ziekenhuis beoordeelt klinische studies. Als je een studie ter goedkeuring wil voorleggen, neem je best contact op met het secretariaat. Studies mogen ingediend worden per post (1 geprint exemplaar + cd-rom / USB-stick met alle documenten), of via e-mail.

 

 

terug naar boven Secretariaat

Veerle Vanderhenst

E-mail: ...,

Tel.: 011 33 50 04

 

terug naar boven Leden

 • Dr. Koen Magerman, klinisch bioloog (voorzitter)
 • Mieke Bieghs, apotheker / plaatsvervanger Inge Dreesen
 • Joyce Bollen, verpleegkundige en lic. moraalwetenschappen
 • Luc Buntinx, patiëntenvertegenwoordiger
 • Dr. Martin Herklots, neuroloog
 • Rosita Jakers, psychologe / plaatsvervangers Hanne Heymans / Kelly Pauwels
 • Dr. Herman Kuppers, huisarts
 • Fabienne Mertens, hoofdverpleegkundige
 • Dr. Jean-Luc Rummens, klinisch bioloog
 • Dr. Geert Souverijns, radioloog
 • Dr. Bjorn Stessel, anesthesist
 • Kimberly Vanhees, operational manager biobank
 • Pros Vanhelmont, jurist
 • Dr. Johan Vanwalleghem, nefroloog (ondervoorzitter)
 • Dr. Pascal Vranckx, cardioloog, deskundige farmacologie, farmacotherapie, farmacokinetiek en clinical trial design methodology expert
 • Dr. Renate Zeevaert, pediater

 

terug naar boven Werkwijze

Een klinische studie of een experiment bij de menselijke persoon in het Jessa Ziekenhuis dient steeds voorgelegd te worden aan de ethische toetsingscommissie van het ziekenhuis alvorens de onderzoeker met de studie mag starten. Deze wet geldt voor zowel commerciële als niet-commerciële studies. Verder stelt de Belgische wetgeving dat er voor elk experiment een opdrachtgever moet zijn.

 

De opdrachtgever is een persoon, bedrijf, instelling of organisatie die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het starten, het beheer en/of de financiering van het experiment.

 

Wanneer het gaat om een commercieel experiment is de opdrachtgever het bedrijf dat het initiatief neemt voor de studie. Bij niet-commerciële studies, op initiatief van een onderzoeker van Jessa, is het ziekenhuis, vertegenwoordigd door de medisch directeur prof. dr. Dirk Ramaekers, opdrachtgever.

 

terug naar boven Commerciële studie

Als je een commerciële studie ter beoordeling wilt voorleggen aan de Ethische Toetsingscommissie, dient u volgende documenten in te dienen:

 

terug naar boven Niet-commerciële studie

Voor een niet-commerciële studie dient men gedeeltelijk dezelfde documenten in als bij een commerciële studie:

 

*Indien de verzekering afgesloten wordt door een andere instantie, dient het verzekeringsattest ook mee ingediend te worden. Indien de verzekering via het Jessa ziekenhuis dient afgesloten te worden, moeten volgende documenten ingevuld en ingediend worden:

 

terug naar boven Retrospectieve studie

Retrospectieve studies vallen niet onder de Belgische wet van 07 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. Binnen Jessa Ziekenhuis is het echter wel verplicht om deze in te dienen en te laten goedkeuren door de etc van het ziekenhuis alvorens de studie te starten.

 


Update 19/6/2020