Ethische toetsingscommissie

De Ethische Toetsingscommissie van het Jessa Ziekenhuis beoordeelt klinische studies. Indien u een studie ter goedkeuring wil voorleggen, neemt u best contact op met het secretariaat. Studies mogen ingediend worden per post (1 geprint exemplaar + cd-rom / USB-stick met alle documenten), of via e-mail.

 

 

terug naar boven Secretariaat

Katrien Jaemers

E-mail: ...,

Tel.: 011 33 50 33

Fax: 011 33 50 08

 

terug naar boven Leden

 • voorzitter: dr. Koen Magerman (klinisch bioloog)
 • ondervoorzitter: dr. Johan Vanwalleghem (nefroloog)
 • secretaris: dr. Brigitte Maes (klinisch bioloog)
 • dr. Bjorn Stessel (anesthesist)
 • Mieke Bieghs (apotheker)
 • Katrien Jaemers (management assistant)
 • Rosita Jakers (psychologe)
 • Hanne Heymans (psychologe)
 • Kelly Pauwels (psychologe)
 • Pros Vanhelmont (jurist)
 • dr. Herman Kuppers (huisarts)
 • Fabienne Mertens (hoofdverpleegkundige)
 • dr. Ruth Achten (anatoom-patholoog en master in biostatistiek)
 • dr. Pascal Vranckx (cardioloog)
 • Petra De Smet (ethicus, master in de filosofie en geloofswetenschappen)
 • Hilde Maes (hoofdverpleegkundige)

 

terug naar boven Werkwijze

Een klinische studie of een experiment bij de menselijke persoon in het Jessa Ziekenhuis dient steeds voorgelegd te worden aan de ethische toetsingscommissie van het ziekenhuis alvorens de onderzoeker met de studie mag starten. Deze wet geldt voor zowel commerciële als niet-commerciële studies. Verder stelt de Belgische wetgeving dat er voor elk experiment een opdrachtgever moet zijn.

 

De opdrachtgever is een persoon, bedrijf, instelling of organisatie die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het starten, het beheer en/of de financiering van het experiment.

 

Wanneer het gaat om een commercieel experiment is de opdrachtgever het bedrijf dat het initiatief neemt voor de studie. Bij niet-commerciële studies, op initiatief van een onderzoeker van Jessa, is het ziekenhuis, vertegenwoordigd door de medisch directeur prof. dr. Dirk Ramaekers, opdrachtgever.

 

terug naar boven Commerciële studie

Indien u een commerciële studie ter beoordeling wilt voorleggen aan de Ethische Toetsingscommissie, dient u volgende documenten in te dienen:

 

terug naar boven Niet-commerciële studie

Voor een niet-commerciële studie dient men gedeeltelijk dezelfde documenten in als bij een commerciële studie:

 

Indien de verzekering afgesloten wordt door een andere instantie, dient het verzekeringsattest ook mee ingediend te worden. Indien de verzekering via het Jessa ziekenhuis dient afgesloten te worden, moeten volgende documenten ingevuld en ingediend worden:

 

De Ethische Toetsingscommissie bestudeert de studie en geeft binnen de 25 dagen advies. Dit advies wordt via mail naar het leidend ethisch comité en de onderzoeker(s) gestuurd.

 


Update 11/10/2017