Versturen eHealthBox berichten naar Jessa Ziekenhuis

Het is voor de huisarts/zorgverlener mogelijk om een verwijsbrief of ander document vanuit het eigen elektronisch medisch dossier via eHealthBox te versturen naar het Jessa Ziekenhuis en een arts-specialist. Binnengekomen berichten worden geïntegreerd in het patiëntendossier (EPD) op basis van het rijksregisternummer van de patiënt. De specialist waarnaar verstuurd werd (indien van toepassing) krijgt ook een melding in het EPD.

 

Voor het versturen van een digitale verwijsbrief werd een speciaal e-form ‘Verwijsbrief Jessa Ziekenhuis’ ontwikkeld dat beschikbaar is in de meeste huisartsenpakketten. eForms zijn identiek voor alle softwarepakketten en worden automatisch ter beschikking gesteld/geüpdatet. Er wordt maximaal gewerkt met automatisch gebruik van de beschikbare informatie uit het huisartsenpakket in functie van efficiëntie voor de huisarts.

 

Handleiding (pdf) eHealthBox communicatie tussen huisarts/zorgverlener en arts-specialist Jessa Ziekenhuis:

 

PDF icoonCareconnect

PDF icoonHealthOne

PDF icoonProdoc

PDF icoonDaktari