Patiëntenrechten

Patiënten hebben een aantal rechten die vastgelegd zijn in de wet van 22 augustus 2002:

  • Kwaliteitsvolle dienstverstrekking
  • De vrije keuze van een beroepsbeoefenaar
  • Informatie over de persoonlijke gezondheidstoestand
  • Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar ('informed consent')
  • Een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift
  • De bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Het privacyreglement ligt ter inzage op de 3 verschillende campussen aan het onthaal en de opnamedienst)
  • Het neerleggen van een klacht bij de bevoegde ombudsfunctie
  • Pijnbestrijding

 

Meer info: ombudsdienst, patientrights.be