Patiëntendossiers en privacy-bescherming

U heeft het recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden en veilig wordt bewaard. U heeft het recht om dit dossier te lezen. Dit inzagerecht is niet absoluut:

 

• U mag geen gegevens over derden lezen, noch persoonlijke nota’s van de arts.

• De zorgverstrekker kan inzage weigeren van gegevens waarvan hij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor uw gezondheid kunnen opleveren.

• U kan een kopie aanvragen van heel of een gedeelte van uw dossier. Om het inzagerecht of het recht op afschrift te concretiseren werd hiervoor binnen het ziekenhuis een specifieke procedure uitgewerkt.

 

Vanaf 1 mei 2019 kunt u delen van uw dossier elektronisch opvragen wanneer u zich aanmeldt via mijngezondheid.belgie.be. Voor meer informatie, druk hier.

 

Meer informatie en contact

Jessa ziekenhuis Campus Virga Jesse

Secretariaat patiëntenrechten (Huis 9)

Stadsomvaart 11

3500 Hasselt

Tel: 011 33 56 91

E-mail: ...

 

Indien u meer informatie wenst over uw opname in het centrum voor kinderpsychiatrie, neem dan rechtstreeks contact op met het diensthoofd van dit centrum.

 

Centrum voor kinderpsychiatrie

Marleen Cools

Tel.: 011 33 86 71

E-mail: ...