Klinische studies

In deze brochure vind je allerhande informatie over klinische studies.


Wellicht stel je je vragen zoals:

  • waarvoor dienen klinische studies?
  • is deelnemen veilig?
  • hoe verloopt de deelname?
  • wat zijn mijn rechten en plichten?
  • hoe worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

 

Deze brochure geeft een antwoord op deze en andere vragen. Heb je nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ze te stellen aan je behandelende arts, de arts-onderzoeker of de contactpersoon die vermeld staat op het informatie- en toestemmingsformulier voor deelname aan de studie waarvoor je in aanmerking komt.

 

PDF icoonklinische studies_okt2020