Klinische studies

Dankzij klinische of biomedische studies kan de gezondheidszorg continu verbeterd worden. Tijdens uw verblijf of onderzoek in het ziekenhuis kan u daarom gevraagd worden om deel te nemen aan een studie. Men vraagt u hiervoor steeds vooraf expliciet om uw schriftelijke toestemming. Klinische studies mogen bovendien slechts van start gaan wanneer ze goedgekeurd zijn door de ethisch toetsingscommissie van het Jessa Ziekenhuis. Indien u beslist niet deel te nemen, heeft dit uiteraard geen enkele invloed op de kwaliteit van uw verdere zorg.

 

Daarnaast kan het gebeuren dat u, in het kader van klinische studies , specifiek gevraagd wordt om lichaamsmateriaal af te staan dat normaal gezien niet zou worden afgenomen voor uw behandeling. In dat geval zal steeds vooraf expliciet om uw schriftelijke toestemming worden gevraagd alvorens het lichaamsmateriaal af te nemen.