Gebruik overblijvend lichaamsmateriaal of restmateriaal

biobank _BBM7961 Wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal is nodig voor een voortdurende verbetering van de gezondheidszorg. Het Jessa Ziekenhuis maakt hiervoor onder andere gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal of restmateriaal (ook wel residuair menselijk lichaamsmateriaal). Dat is lichaamsmateriaal zoals bloed, urine of weefsel dat voor klinisch onderzoek wordt afgenomen en overblijft na uitvoering van de analyses die nodig zijn voor uw behandeling.

 

Het lichaamsmateriaal wordt bewaard in de opslagfaciliteiten van de Universitaire Biobank Limburg, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa Ziekenhuis. Het gebruik en de bewaring van dat materiaal in een biobank gebeurt volgens de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek en latere uitvoeringsbesluiten.

 

Deze wet bepaalt dat het lichaamsmateriaal enkel gebruikt en bewaard mag worden indien de patiënt of een ander bevoegd persoon hiertegen geen uitdrukkelijke weigering bekend heeft gemaakt aan de behandelende arts of de medisch directeur. Klinisch betekenisvolle informatie die uit het onderzoek op uw lichaamsmateriaal bekomen zou worden, wordt onder bepaalde voorwaarden door de Biobank meegedeeld aan uw behandelend arts.

 

Heeft u als patiënt of vertegenwoordiger (echtgenoot, voogd, ouder van minderjarig kind) bezwaar tegen de bewaring en/of het gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek? Meld dit dan zo snel mogelijk aan uw behandelende arts of de medisch directeur. U kan ook gebruik maken van het beschikbare formulier. Het formulier is beschikbaar aan het onthaal van het Klinisch Laboratorium, of u kan het hier downloaden.

 

Het Jessa Ziekenhuis geeft u ook de mogelijkheid om uw weigering tegen de bewaring en of het gebruik van restmateriaal op enig ander moment aan te geven. Hiervoor dient u schriftelijk uw weigering tot gebruik en bewaring van uw lichaamsmateriaal aan de medisch directeur of de biobank te melden (gebruik hiervoor bij voorkeur het beschikbare formulier  of vermeld duidelijk uw volledige naam, geboortedatum en adres). Vervolgens zal eventueel bewaard lichaamsmateriaal worden vernietigd. U kan steeds uw beslissing ongedaan maken, waardoor enkel lichaamsmateriaal dat wordt verzameld na het intrekken van uw weigering zal worden bewaard en gebruikt.

 

Daarnaast kan het gebeuren dat u, in het kader van klinische studies, specifiek gevraagd wordt om lichaamsmateriaal af te staan dat normaal gezien niet zou worden afgenomen voor uw behandeling. In dat geval zal steeds vooraf expliciet om uw schriftelijke toestemming worden gevraagd alvorens het lichaamsmateriaal af te nemen.

 

Meer informatie

Universitaire Biobank Limburg (UBiLim): 011 33 82 56 of ...

www.jessazh.be/biobank

www.UBiLim.be

 

PDF icoonHet gebruik en de bewaring van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek

 

Deze informatie werd goedgekeurd door de ethische toetsingscommissies van de drie inrichtende partners van de Universitaire Biobank Limburg. De Doelstellingen en Activiteiten van de Universitaire Biobank Limburg zijn erkend door de inrichtende partners en goedgekeurd door de geassocieerde ethische toetsingscommissies.