Raadplegingsgids volgens specialisme

De raadplegingsgids geeft een alfabetisch overzicht van alle specialismen en artsen in het Jessa Ziekenhuis.

U kan van al deze specialismen en artsen de raadplegingsuren bekijken en eventueel telefonisch een afspraak maken. U vindt de correcte contactgegevens onder het campusicoontje in het rooster. Bij twijfel kan u altijd terecht bij de collega’s van onze centrale raadplegingsbalie. Zij helpen u graag verder op 011 33 55 77 van 8u tot 18u45.

Om te zoeken op specialisme selecteert u de knop "Volgens specialisme". Om te zoeken op arts selecteert u de knop "Volgens arts"

Specialisme: Limburgse DBC Rug- en Nekkliniek (campus Salvator)

Artsen:

 

Raadplegingsuren:

 

Het team van de Limburgse DBC rug- en nekkliniek doet aan diagnose, behandeling en revalidatie van chronische, recidiverende en posttraumatische rug- en nekklachten.

 

Vooraleer een uitgebreide behandeling in de rug- en nekkliniek wordt opgestart doet men steeds een uitgebreide evaluatie van de rug.  Door middel van een biomechanisch functieonderzoek van de wervelkolom gaat men na of iemand al dan niet in aanmerking komt voor een behandelingsprogramma in de rug- en nekkliniek.

 

Behandelingsprogramma 

Het belangrijkste behandelingsprogramma van de Limburgse DBC rug- en nekkliniek is het DBC- ‘Lumbar en Cervical Active Spine Care' revalidatieprogramma voor aanslepende en terugkerende rug- en nekpijn. Het DBC -‘Active Lumbar en Cervical Spine Care' behandelingsprogramma is een wetenschappelijk onderbouwd behandelingsprogramma ontwikkeld in Finland door Prof. Dr. Simo Taimela.

 

Documentation Based Care (DBC) staat voor het gebruik van klinische en uit research afgeleide inzichten, gebaseerd op wetenschappelijke evidentie deels afkomstig uit alle DBC-klinieken wereldwijd, bij de behandeling van de individuele patiënt (Evidenced Based Medecine).

 

Multidisciplinaire behandeling 

Patiënten worden multidisciplinair behandeld: de behandeling bestaat uit meerdere luiken en er zijn verschillende zorgverstrekkers bij de behandeling betrokken.

 

Enerzijds is er behandeling/revalidatie met gerichte intensieve, deels apparatuurgestuurde oefentherapie (dit is geen algemene reconditionering!) om de vertebrale functie te verbeteren/herstellen.

 

Anderzijds is er een gedragsmatige/cognitieve benadering met als bedoeling dat patiënten met chronische rug- en nekpijn hun problematiek ‘juist plaatsen' (correct inzicht, afbouw van vermijdingsgedrag, pijnervaring versus normale fysieke belasting, optimale coping nastreven, enz...).

 

Als derde luik is er een ergonomische begeleiding voorzien vanuit dezelfde invalshoek : positieve benadering met activering van de patiënt; geen verbodsergonomie (cfr. werking traditionele, oude rugscholen) : er wordt een belastingsbeperkend ruggebruik nagestreefd, enerzijds uitgaande van het eigen lichaam (functionele training) en anderzijds door ergonomische aanpassingen van de leefomgeving en de werkplaats.

Facilitering van de werkhervatting is hierbij een belangrijke focus.

De cognitieve aanpak wordt zowel door de kinesitherapeuten als door de psycholoog gestuurd.

 

In het begin van het behandelingsprogramma is er eveneens een gesprek met de psycholoog, ter evaluatie van de psychosociale en professionele context.

Zonodig wordt tijdens het behandelingsprogramma ook psychologische begeleiding voorzien.

 

Naast het DBC-‘Active Lumbar en Cervical Spine Care' programma zijn er ook nog andere behandelingsprogramma's voor rug- en nekpijn (rug- en nekscholing, individuele medische rug/nektraining; manuele therapie).

 

Erkenning 

In oktober 2007 ontving de Limburgse DBC rug- en nekkliniek een erkenning van het Fonds voor Beroepsziekten. Het Fonds komt financieel tussen in de kosten van de revalidatie (rem-geld van de behandeling en verplaatsingskosten) en eveneens in de kosten van de werkgever om de werkomgeving aan te passen).

 

www.limburgserugkliniek.be