Zelfhulpgroepen

ZelfhulpOndersteuning en PatiëntenParticipatie (ZOPP)

Door het ondertekenen van de intentieverklaring onderschrijft het Jessa Ziekenhuis het concept ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ dat ZOPP Limburg wenst te integreren in de Limburgse ziekenhuizen. ZOPP (ZelfhulpOndersteuning en PatiëntenParticipatie) is een samenwerkingsinitiatief tussen het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) en Trefpunt Zelfhulp vzw met als doelstelling het ondersteunen van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in hun dagelijkse werking.

 

De activiteiten van ZOPP kennen 3 speerpunten:

  • patiëntenverenigingen begeleiden bij een kwaliteitsvolle basiswerking
  • stem van de patiënt meer gehoor geven
  • een brug vormen tussen verenigingen en de overheid

 

Door de integratie van het concept ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ willen ze de participatie van zelfhulpgroepen in de ziekenhuizen op een structurele en uniforme manier verankeren.

 

In dit kader sloot het Jessa Ziekenhuis in 2017 samenwerkingsakkoorden af met onderstaande verenigingen.

 

Actief WW

Actief Weduwen & Weduwnaars is een vriendengroep door en voor weduwen en weduwnaars in Limburg.

 

Anders gewoon

Anders gewoon is er voor iedereen die een andere genderbeleving heeft: transseksuelen, transgenderisten, travesties, crossdressers.

 

CIB-Liga vzw

De CIB-Liga vzw is een patiëntenvereniging die tot doel heeft informatie te verstrekken over Chronisch Inflammatoire Bindweefselziekten (CIB).

 

Diabetes Liga vzw afdeling Midden-Limburg

De Diabetes Liga streeft naar de beste zorg en omkadering voor iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt.

 

Epicentrum Limburg

Epicentrum Limburg is een provinciale contactgroep, organiseert contactvergaderingen en staat open voor mensen met epilepsie, hun familie en alle geïnteresseerden, ouders of opvoeders van kinderen met epilepsie.

 

FAPA (Familial Adenomatous Polyposis Association) is een vereniging die werd opgericht door artsen van verschillende (universitaire) ziekenhuizen. Ze  beheert de nationale FAP- en Lynch Syndroom registers. Dit zijn 2 zeldzame erfelijke aandoeningen die een sterk verhoogde kans geven op het ontwikkelen van kanker in het spijsverteringsstelsel (voornamelijk maag, twaalfvingerige darm, dikke darm, endeldarm). FAPA helpt artsen bij het informeren van de patiënten en hun families over de risico’s, de screeningsmogelijkheden en de behandelingen die mogelijk zijn.

Patiënten kunnen terecht bij FAPA voor informatie, ondersteuning en lotgenotencontact.

 

LotUZ vzw

LotUZ vzw is een patiëntenvereniging voor mensen die een allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan.

 

Nier Limburg vzw

Nier Limburg vzw is de vereniging voor nierpatiënten en hun naasten in Limburg.

 

Vzw Rozerood

Vzw Rozerood is een Limburgse lotgenotenvereniging van en voor mensen met kanker en hun naasten (pathologie-overschrijdend).

 

Stoma-Ilco vzw

Stoma Ilco vzw is een zelfhulpgroep van, voor en door stomadragers.

 

Werkgroep Hersentumoren vzw

Werkgroep Hersentumoren vzw is een multiprofessioneel samengestelde patiëntgerichte organisatie die informatie verstrekt aan alle mensen die te maken hebben met hersentumoren.

 

Wildgroei vzw

Wildgroei vzw is een lotgenotenvereniging voor leukemie-patiënten die in eerste instantie emotionele steun wil verlenen aan patiënten en familieleden.

 

Een overzicht van alle zelfhulpgroepen vindt u op www.zelfhulp.be.