Jessa, een zelfhulpvriendelijk ziekenhuis

Door deel te nemen aan het project ‘Zelfhulpvriendelijke ziekenhuis’ zetten we mee in op structurele samenwerkingen tussen patiëntenverenigingen en ziekenhuizen.

 

Als ziekenhuis is het Jessa’s doel om de patiënt centraal te zetten, en daarbij te zoeken naar manieren waarop deze patiëntparticipatie concreet vorm kan krijgen. Door samen te werken met deze verenigingen kunnen we onze patiënten o.a. preciezere informatie door ervaringskennis bezorgen en wordt de werklast in de ziekenhuizen verlicht dankzij de psychosociale steun komende van de verenigingen.

 

Jessa Ziekenhuis heeft momenteel tien zulke samenwerkingen lopen, nl.:

 

CIB Liga: https://www.cibliga.be/

CIB zijn een groep auto-immune aandoeningen met een aantal gemeenschappelijke kenmerken. De ziekten zijn chronisch en kennen een wisselend verloop, met perioden van rust en opstoten. De CIB Liga wilt deze patiënten bijstaan d.m.v. voorlichting, zichtbaarheid, het bevorderen van contacten met zorgverstrekkers en sensibilisering bij de overheid.

 

Diabetes Liga: https://www.diabetes.be/

Als onafhankelijke vereniging streeft de Diabetes Liga naar de beste zorg en omkadering voor iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt.

 

Epilepsiegroep Limburg: http://www.epilepsiegroep-limburg.be/

Epilepsiegroep Limburg wilt samen met lotgenoten de problematiek rond het verschijnsel epilepsie bespreekbaar en leefbaar te maken.

 

FAPA: https://belgianfapa.be/nl/

FAPA ondersteunt mensen met een erfelijke (darm)aandoening en hun zorgverleners.

 

Hersentumoren: https://www.wg-hersentumoren.be/site_nl/home.php

Werkgroep Hersentumoren vzw is een patiëntgerichte organisatie die multiprofessioneel is samengesteld. Ze verstrekt informatie aan alle personen die te maken hebben met hersentumoren, sensibiliseert en organiseert lotgenotencontacten.

 

LotUZ: http://www.lotuz.be/

LotUZ vzw wil allogene stamceltransplanten en hun naasten, familie en vrienden een leidraad geven na de belangrijke mijlpaal van de transplantatie. Hierbij willen we verschillende facetten van het leven na een stamceltransplantatie  aan bod laten komen en specifieke informatie geven over mogelijke revalidatie- en bewegingprogramma's.

 

Nier Limburg: https://www.nierlimburg.be/

Nier Limburg staat er voor iedereen die met nierziekten in aanraking komt en hulp nodig heeft. Hun doelen zijn het verstrekken van info, het bevorderen van sociale contacten met lotgenoten, sensibilisering en o.a. wereldnierdag en orgaandonatie promoten.

 

Rozerood: http://vzwrozerood.be/

Rozerood is een Limburgse lotgenotenvereniging van en voor mensen met kanker en hun naasten.

 

Stoma Ilco: https://www.stomailco.be/

Stoma Ilco vzw is een lotgenotenvereniging van, voor en door stomadragers. Deze organisatie wil deze mensen opvangen, helpen en begeleiden om terug een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.

 

Wildgroei: http://www.wildgroei-vzw.be/

Wildgroei is een lotgenotenvereniging voor (ex-)leukemiepatiënten en wil in eerste instantie emotionele steun verlenen aan patiënten en familieleden. Verder bieden ze informatie aan die niet, of in onvoldoende mate, aan bod komt via de gekende kanalen.

 

Deze samenwerkingsverbanden aangaan is een continue missie. Binnenkort worden er dus nieuwe namen aan deze reeks toegevoegd.

 

Nuttige links

Zoek je informatie rond zelfhulpgroepen die niet in deze lijst staan? Surf dan naar http://www.zelfhulp.be/

 

Maak je deel uit van een zelfhulporganisatie en wil jij tot zo’n samenwerkingsverband toetreden? Dan vind je meer informatie op http://vlaamspatientenplatform.be/ of via https://zopp.be/.