Psychologische interventies

gesprek psychologe IMG_9525 In geval van persoonlijke of familiale problemen (relatiemoeilijkheden, depressie, angstgevoelens, revalidatie na ziekte of ongeval, seksuele problemen, eetstoornissen, enz...) is het mogelijk de hulp van een ziekenhuispsycholo(o)g(e) in te roepen voor een psychologisch onderzoek en deskundig advies of begeleiding. Dit kan via de hoofdverpleegkundige of behandelend geneesheer.

 

Voor psychologische hulpverlening na het verlaten van het ziekenhuis, organiseren onze medewerkers graag een doorverwijzing naar een ambulante dienst.

 

Voor een psychologische interventie geldt er een financiële bijdrage. Deze wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds.