Levensbeschouwelijke hulpverlening

Een opname in het ziekenhuis kan vragen van religieuze of levensbeschouwelijke aard oproepen. Zoek je steun in je geloof of overtuiging, ben je op zoek naar de zin van het leven, of zit je met verdriet, pijn, onmacht… dan kan je terecht bij de pastorale en morele dienst. Indien gewenst kan je ook beroep doen op een contactpersoon van een andere levensovertuiging.


Je kunt hen rechtstreeks contacteren, een verpleegkundige op de afdeling aanspreken, of je wenden tot de onthaalmedewerkers aan de inkombalie. Uiteraard kan je ook het keuzeformulier in de algemene onthaalbrochure invullen.

 

De levensbeschouwelijke dienstverlening staat open voor patiënten, familieleden en bezoekers van het ziekenhuis. Al onze medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Je gesprekken met hen zijn dus steeds vertrouwelijk.

 

Pastorale dienst

De pastorale dienst op campus Virga Jesse bestaat uit 2 vrouwelijke pastors. Ze belijden het katholieke geloof, maar staan open voor iedere geloofsovertuiging. Als pastor willen zij mee op weg gaan met het levensverhaal van zoekende gelovige mensen en steun bieden bij het ziekteproces door gesprekken en rituelen. 

 

Als je dit wenst, brengen de pastors je de communie op de kamer, of gaan zij voor in een ziekenzegen als moment van bemoediging voor patiënt en familie.

 

Op het gelijkvloers van campus Virga Jesse is een kleine kapel die overdag steeds toegankelijk is.

 

Eucharistie-en gebedsvieringen

Op maandag en op donderdag is er een gebedsviering om 15u30 in de kapel op het gelijkvloers. Op woensdag is er een eucharistieviering om 15.30u in dezelfde kapel. Op zaterdag is er een eucharistieviering om 16u30 in de aula op het gelijkvloers. De zaterdagse eucharistieviering kan u volgen via TV-kanaal 92.

Communie

Dagelijks omstreeks 11u op de kamer (op aanvraag)

 

Meer informatie:

  • Katrien Gijbels 011 33 56 72, ...
  • Petra De Smet 011 33 56 71, ...

 

Moreel consulente

Contactgegevens

Bianca Vosters, tel. 011 33 56 74, e-mail: ... (maandag en woensdag, 9u30u tot 15u45).

 

Wat doet een vrijzinnig moreel consulent?

Je kan bij de vrijzinnig moreel consulent terecht voor een gesprek of een luisterend oor.

De moreel consulent verleent morele bijstand vanuit een vrijzinnig-humanistisch perspectief gericht op fundamentele levensbeschouwelijke vragenzoals zingeving, gezondheid, verlies, ziekte, dood en de existentiële aspecten van het leven.

De doelgroep zijn patiënten, familie en personeel van ons ziekenhuis die binnen de context van het ziekenhuis beroep doen op de consulent. 

De consulent is verbonden aan het huisvandeMens Hasselt.

 
Waarvoor kunnen patiënten en personeel bij haar terecht?
  • Individuele gesprekken gericht op de beleving en verwerking van  persoonlijke vragen en moeilijkheden van levensbeschouwelijke aard.
  • Het ondersteunen, begeleiden en stimuleren van patiënten in hun zoektocht naar persoonlijke zingeving.
  • Het aanbieden van gepaste rituelen om patiënten te ondersteunen. Het eventueel bijwonen of verlenen van medewerking aan de uitvaartplechtigheid van patiënten of geboorteplechtigheden.
  • Het organiseren en begeleiden van groepsactiviteiten met patiënten vanuit de levensbeschouwelijke eigenheid.
  • Het indien nodig leggen en onderhouden van contacten (na indien mogelijk instemming van betreffende patiënten) met personen die tot de directe levenskring van patiënten behoren en andere zorgverleners en diensten binnen en buiten de instelling.
  • Het leggen van contacten tussen patiënten en hun levensbeschouwelijke achterban, indien zij dit wensen.
  • Het verzorgen van stervensbegeleiding van patiënten.
  • Instaan voor opvang en nazorg van familie of naasten indien ze dit wensen.

 

Alle vragen en gesprekken worden met discretie behandeld.

 

Protestantse kerk

Dominee Lianne De Oude, 011 82 33 80

 

Islamitisch geloof

De Islamitische gebedsruimte bevindt zich op het gelijkvloers. Je kunt het bezoek van een imam aanvragen op de dienst waar je verblijft.

 

Andere levensovertuigingen

Als je liever met een verantwoordelijke van een andere godsdienst of levensovertuiging spreekt, kan je dit aanvragen via de verklaring in de onthaalbrochure.