Uitleendienst

Deze dienst stelt hulpmiddelen ter beschikking die je omwille van ziekte, ongeval of handicap nodig kan hebben: ziekenhuisbed, rolstoel, looprek, krukken, ...

 

Waar:

  • Mutualiteit
  • Het Rode Kruis


Prijs:
Waarborg en eventuele huurgelden. Levering aan huis is meestal mogelijk. Bepaalde hulpmiddelen dienen aangekocht te worden. Soms is hierbij een financiële tussenkomst van de mutualiteit of het Vlaams Fonds mogelijk, mits men voldoet aan een aantal voorwaarden.