Sociale dienst campus Salvator

De sociaal werker bouwt samen met u bruggen tussen de ziekenhuiswereld, het thuismilieu en de bestaande externe diensten.

 

Een ziekenhuisopname is erg ingrijpend en kan leiden tot problemen van allerlei aard: sociale, financiële of administratieve problemen.  Ook ontstaan er vaak vragen in verband met het nakende ontslag en/of de mogelijkheden na het ontslag, zowel residentieel als in de thuiszorg. Als u met zulke vragen of bezorgdheden zit zullen de medewerkers van de sociale dienst u hierin bijstaan.

 

Vaak wordt de sociale begeleiding door uw Jessa-arts of via het multidisciplinair teamoverleg voorgesteld.  U beslist uiteraard zelf om dit advies te volgen en u kan de tussenkomst van een sociaal werker steeds weigeren.  U kan ook zelf vragen aan de arts of verpleegkundige om de sociaal werker in te schakelen.  Ook is het mogelijk om voor uw opname in het Jessa de sociaal werker te contacteren i.v.m. mogelijke vragen of bezorgdheden.  Er zal dan voorgesteld worden om een afspraak te maken met de verantwoordelijk sociaal werker.

 

Elke sociaal werker maakt deel uit van een clustertrio dat toegewezen is aan enkele verpleegafdelingen en werkt in opdracht van de behandelend arts.  Iedere sociaal werker is gebonden door het beroepsgeheim en de principes van discretieplicht en vertrouwelijke informatie. Ook de wet op de patiëntenrechten en de privacywetgeving zijn steeds van toepassing op het sociaal werk. 

 

De sociale dienst van het Jessa Ziekenhuis is actief op de 3 campussen van het Jessa Ziekenhuis en bereikbaar van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren, tenzij anders vermeld.

 

 

Contactgegevens diensthoofd

Raf Jacobs

Tel. 011 33 54 01

E-mail: ...

 

Contactgegevens maatschappelijk werkers

Croes Ann

Tel.: 011 33 54 32

E-mail: ...

(niet aanwezig op woensdag)

 

Noelmans Hilde

Tel.: 011 33 54 36

E-mail: ...

(niet aanwezig op woensdag)

 

Paredis Hanne

Tel.: 011 33 54 35

E-mail: ...

(niet aanwezig op woensdag)

 

Elke Lambrix

Tel.: 011 33 54 34

E-mail: ...

(aanwezig op werkdagen van 10h tot 14h)

 

Miriam Gawla

Tel.: 011 33 54 33

E-mail: ...

(niet aanwezig op maandag)

 

Tiana Berings

Tel.: 011 33 54 39

E-mail: ...

(tijdelijk afwezig)

 

Vera Notredame
Tel.: 011 33 54 31
E-mail: ...

(afwezig op woensdag)

 

Charlotte Buts

Tel.: 011 33 54 39

E-mail: ...

(niet aanwezig op vrijdag)