Wie verwittigen bij opname

Uw ziekenfonds

Wij brengen uw ziekenfonds en huisarts op de hoogte van uw opname.

 

Bent u tijdelijk arbeidsongeschikt?

Verwittig zo spoedig mogelijk de adviserende arts van uw ziekenfonds via het speciaal daarvoor bestemde ziekenfondsformulier ‘vertrouwelijk'. Anders loopt u kans tijdens uw arbeidsongeschiktheid geen uitkering van het ziekenfonds te ontvangen.


Uw verzekeringsmaatschappij

Patiënten met een particuliere hospitalisatieverzekering verwittigen best hun verzekeringsmaatschappij.