Ontslag

Nadat de behandelende arts je onderzocht en behandeld heeft en over alle resultaten van de onderzoeken beschikt, zijn er twee mogelijkheden.

 

Je mag naar huis, al dan niet met een behandeling

Je krijgt zonodig de voorschriften voor medicatie, informatiebrochures, ... mee. Een eventuele vervolg afspraak met de specialist wordt voor jou gereserveerd of je kunt zelf een afspraak maken via de afsprakenbalie van de raadpleging. De behandelende arts zal een ontslagbrief sturen naar je huisarts via internet en/of post.

 

Je wordt opgenomen voor een bijkomende behandeling en/of onderzoek

Bij een opname in het ziekenhuis wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden of je wenst te verblijven in een éénpersoonskamer, een twee- of meerpersoonskamer. Let wel: je keuze heeft een invloed op de ziekenhuisfactuur. Voor een ziekenhuisopname van je kind beschikt de kinderafdeling over kamers met overnachtingsmogelijkheid (rooming-in). Je betaalt hiervoor wel een supplementaire som.

 

Indien mogelijk wordt de patiënt gevraagd om de opnameverklaring te ondertekenen. Je krijgt een dubbel van dit formulier samen met bijkomende inlichtingen in verband met de kosten van de ziekenhuisopname en kamerkeuze.  Tijdens je ziekenhuisopname kan je hiervoor ook terecht aan de loketten van de opnamedienst in de inkomhal.

 

Zodra de diagnose gesteld is, de therapie opgestart is en je kamer beschikbaar is, komt een verpleegkundige van de afdeling je in de spoedgevallendienst ophalen. Als je je na 22u op de dienst spoedgevallen aanmeldt en er aansluitend een ziekenhuisopname nodig is, zal je de nacht op de spoedgevallendienst doorbrengen. Dit is om de nachtrust van de andere patiënten zoveel mogelijk te respecteren. Deze regeling geldt niet voor kraamvrouwen, patiënten voor hartbewaking, de intensieve therapie-eenheid en kinderen; zij worden steeds naar de verpleegafdeling overgebracht.