Ontslag

ontslag IMG_2533 Uw behandelende arts deelt u mee wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. We streven er zo veel mogelijk naar om het ontslagmoment te plannen in de voormiddag, voor 11u. Zo kunnen wij de kamer in gereedheid brengen voor een spoedopname of geplande opname. De ziekenhuisfactuur krijgt u thuis toegestuurd na ongeveer 1 maand. Zo hoeft u bij uw vertrek niet te wachten.
 
Gelieve bij uw vertrek het ontslagformulier af te geven aan het onthaal in de hal. Op de afdeling gebeurt het ontslag elektronisch. U kan bij de opnamedienst navragen of u recht hebt op een dagvergoeding van uw ziekenfonds en zo nodig het formulier voor dagvergoeding aanvragen.
 
Bij het afhalen van patiënten aan de hoofdingang, kan u ondersteuning vragen bij het onthaal. Wanneer iemand u komt ophalen uit het ziekenhuis, hoeft deze persoon geen rekening te houden met de bezoekuren.

Bespreek tijdig uw ontslag met uw naaste omgeving, uw familie en/of maatschappelijk werkers. Dan kan er indien nodig voor vervoer, thuisopvang of begeleiding gezorgd worden. Heeft u een ziekenwagen of een taxi nodig voor het vervoer naar huis? Dan vraagt u dit best tijdig aan uw hoofdverpleegkundige. Houd er wel rekening mee dat de kosten voor het ambulancevervoer naar huis, rusthuis of een andere instelling voor uw rekening zijn. De meeste ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor ambulancevervoer terug, mits voorlegging van uw ziekenhuisfactuur.