Ontslag

ontslag IMG_2533 Je behandelende arts deelt je mee wanneer je het ziekenhuis mag verlaten. We streven er zo veel mogelijk naar om het ontslagmoment te plannen in de voormiddag, voor 11u. Zo kunnen wij de kamer in gereedheid brengen voor een spoedopname of geplande opname. De ziekenhuisfactuur krijg je thuis toegestuurd na ongeveer 1 maand. Zo hoef je bij je vertrek niet te wachten.

 
Geef bij je vertrek het ontslagformulier af aan het onthaal in de hal. Op de afdeling gebeurt het ontslag elektronisch. Je kunt bij de opnamedienst navragen of je recht hebt op een dagvergoeding van je ziekenfonds en zo nodig het formulier voor dagvergoeding aanvragen.
 
Bij het afhalen van patiënten aan de hoofdingang, kan je ondersteuning vragen bij het onthaal. Wanneer iemand je komt ophalen uit het ziekenhuis, hoeft deze persoon geen rekening te houden met de bezoekuren.

Bespreek tijdig je ontslag met uw naaste omgeving, je familie en/of maatschappelijk werkers. Dan kan er indien nodig voor vervoer, thuisopvang of begeleiding gezorgd worden. Heb je een ziekenwagen of een taxi nodig voor het vervoer naar huis? Dan vraag je dit best tijdig aan de hoofdverpleegkundige. Houd er wel rekening mee dat de kosten voor het ambulancevervoer naar huis, rusthuis of een andere instelling voor jouw rekening zijn. De meeste ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor ambulancevervoer terug, mits voorlegging van je ziekenhuisfactuur.