Ontslag

ontslag IMG_2526 Je mag het daghospitaal verlaten na toestemming van je behandelend arts.

 

Omwille van medische redenen kan een overnachting in het ziekenhuis soms nodig zijn. In dat geval zal men je overbrengen naar een verblijfsafdeling.

 

Bij je ontslag zal je volgende dingen meekrijgen:

  • informatie over je verdere nabehandeling
  • eventuele (pijn)medicatie of een medicatievoorschrift
  • de nodige ziekteattesten en ingevulde verzekeringsformulieren
  • een datum voor controleraadpleging

 

Bij het verlaten van het ziekenhuis na een heelkundige ingreep moet je je steeds laten begeleiden door een volwassen persoon. Je mag het ziekenhuis in geen geval alleen verlaten, of je verplaatsen met de auto, (brom)fiets of het openbaar vervoer. Je begeleider kan eventueel de auto voorrijden tot aan de hoofdingang van het ziekenhuis.

 

De ziekenhuisfactuur krijg je thuis toegestuurd na ongeveer 1 maand. Zo hoef je bij je vertrek niet te wachten.