Welke activiteiten gaan nog door?

Update: 1 december 2020

 

Zeer geleidelijke heropstart reguliere zorg vanaf 2 december

De overheid staat de ziekenhuizen toe om de klassieke en de daghospitalisaties langzaamaan weer op te starten.  Concreet mogen we dus het aantal beschikbare bedden voor COVID-patiënten lichtjes afbouwen en ze openstellen voor niet-COVID patiënten.

 

Let wel, omdat de coronacijfers het nog niet toelaten, zullen de bedden voornamelijk worden vrijgemaakt op de gewone afdelingen (slechts een beperkt aantal op intensieve zorg). Concreet betekent deze afbouw dat we zeer geleidelijk aan weer ingrepen kunnen inplannen waarvoor geen bed op intensieve zorgen nodig is. Klassieke hospitalisaties die gebruik maken van intensieve zorgen blijven dus nog steeds beperkt tot de urgente en semi-urgente ingrepen, dit omdat we nog steeds bedden en personeel nodig hebben voor COVID-intensieve zorg.

 

Raadplegingen, onderzoeken medische beeldvorming & nucleaire geneeskunde, ambulante revalidatie, behandelingen in de oncologische en inwendige dagziekenhuizen enz. blijven voorlopig verder lopen. De situatie wordt steeds op de voet opgevolgd. 

 

Om je een duidelijk beeld te geven van wat dit precies inhoudt, heeft onze medische staf een lijst opgesteld met welke zorgen er al dan niet doorgaan:

 

Een voorlopige stop die geldt vanaf maandag 26/10. Hieronder verstaan we:

 • Niet-dringende en planbare activiteit die gebruik maakt van intensieve zorgen (ITE)
 • Chirurgische en inwendige hospitalisaties zonder gebruik van intensieve zorgen (ITE). Dit bekent ook: kortverblijf, kinderdagziekenhuis, slaaplabo volwassenen en kinderen, niet-dringende cathlab met opname
 • Chirurgische daghospitalisatie (incl. oogkliniek, kinderdagchirurgie)

 

Urgente en semi-urgente ingrepen blijven - net zoals in de eerste golf - gewoon verder gaan en dat in veilige omstandigheden. Het de bedoeling dat we de medische gevolgen van een uitgestelde zorg zo veel mogelijk trachten te beperken.

 

Vanaf 2/12 geldt (voorlopig) GEEN STOP voor:

 • Interventioneel pijncentrum
 • Endoscopie
 • Cathlab dagprocedures
 • Inwendig en oncologisch dagziekenhuis
 • Raadplegingen en functiemetingen, thuishospitalisatie-activiteiten
 • IVF
 • Intravitreale injecties
 • Medische beeldvorming
 • Nucleaire geneeskunde
 • Ambulante revalidatie