Welke activiteiten gaan nog door?

Update: 2 april

 

Raadplegingen worden voorlopig niet uitgesteld, impact op OK en cathlab

Het aantal opgenomen COVID-patiënten neemt stilaan toe, vooral op de diensten Intensieve zorgen (ITE). Op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid schalen we vanaf maandag, 6 april weer op naar fase 2A.

 

Vanaf dan stijgt het aantal intensieve COVID-bedden van 24 naar 36. Hiervoor moet extra personeel vrijgemaakt worden. Daardoor zullen de OK-activiteiten met minstens 20% worden teruggeschroefd. De impact op cathlab-activiteiten is groter. Hier zal 50% van de activiteit worden afgebouwd. Uiteraard blijven alle levensnoodzakelijke ingrepen steeds ingepland.


Uiteraard wordt de situatie elke dag geëvalueerd en kan zeer snel worden bijgestuurd, indien nodig.

 

Zeer geleidelijke heropstart reguliere zorg vanaf 2 december

De overheid staat de ziekenhuizen toe om de klassieke en de daghospitalisaties langzaamaan weer op te starten.  Concreet mogen we dus het aantal beschikbare bedden voor COVID-patiënten lichtjes afbouwen en ze openstellen voor niet-COVID patiënten.

 

Let wel, omdat de coronacijfers het nog niet toelaten, zullen de bedden voornamelijk worden vrijgemaakt op de gewone afdelingen (slechts een beperkt aantal op intensieve zorg). Concreet betekent deze afbouw dat we zeer geleidelijk aan weer ingrepen kunnen inplannen waarvoor geen bed op intensieve zorgen nodig is. Klassieke hospitalisaties die gebruik maken van intensieve zorgen blijven dus nog steeds beperkt tot de urgente en semi-urgente ingrepen, dit omdat we nog steeds bedden en personeel nodig hebben voor COVID-intensieve zorg.

 

Raadplegingen, onderzoeken medische beeldvorming & nucleaire geneeskunde, ambulante revalidatie, behandelingen in de oncologische en inwendige dagziekenhuizen enz. blijven voorlopig verder lopen. De situatie wordt steeds op de voet opgevolgd. 

 

Om je een duidelijk beeld te geven van wat dit precies inhoudt, heeft onze medische staf een lijst opgesteld met welke zorgen er al dan niet doorgaan:

 

Vanaf 2/12 geldt (voorlopig) GEEN STOP voor:

  • Interventioneel pijncentrum
  • Endoscopie
  • Cathlab dagprocedures
  • Inwendig en oncologisch dagziekenhuis
  • Raadplegingen en functiemetingen, thuishospitalisatie-activiteiten
  • IVF
  • Intravitreale injecties
  • Medische beeldvorming
  • Nucleaire geneeskunde
  • Ambulante revalidatie