Pre-opname screening

_frankrijk

Français

_engeland

English

_duitsland

Deutsch

 

Wie moet gescreend worden?

 • Alle patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis (min. 1 overnachting).  
 • Alle patiënten die een ingreep ondergaan die niet onder lokale verdoving kan gebeuren.  
 • Alle patiënten waarbij een aerosolvormende handeling gebeurt.  
 • Reëel risico op overnachting of intubatie
 • Chirurgische ingrepen in het gelaat (bijvoorbeeld MKA, tandheelkunde, ...)
 • Elke begeleider die in het ziekenhuis overnacht (rooming-in van ouder bij kind) en elke partner bij een geplande bevalling of sectio. Vertoont deze begeleider covid-gerelateerde symptomen of verbleef hij of zij in een regio die door de FOD Buitenlandse zaken rood gekleurd werd? Dan kan je begeleider je niet naar het ziekenhuis vergezellen, gelet op het risico voor besmetting.

 

Hoe verloopt de screening?

Er wordt een afspraak vastgelegd om je te testen op Covid-19. Ten laatste drie dagen voor de geplande opname of ingreep belt het secretariaat van jouw behandelende arts om hiervoor een afspraak (op dag 2 voor opname) vast te leggen.

 

Indien je 14 dagen voor de geplande ingreep 1 of meerdere klachten hebt, word je gevraagd contact op te nemen met je behandelende arts en je temperatuur bij te houden de dag voor en de dag van het screeningsonderzoek.

 

Het gaat om volgende symptomen:

 • Een lichaamstemperatuur hoger of gelijk aan 37,5 graden
 • Hoesten
 • Kortademigheid
 • Spierpijn
 • Verlies smaak- of reukzin
 • Misselijkheid, diarree

 

Ook indien je momenteel in quarantaine verblijft door nauw contact met iemand die Covid positief is of de voorbije 14 dagen op vakantie geweest bent in een regio die door de FOD Buitenlandse zaken rood is gekleurd, neem je contact op met je behandelende arts om te bespreken of de opname al dan niet wordt uitgesteld.

 

2 dagen voor de geplande ingreep

De pre-opname screening gaat door in het Kasteelgebouw (ingang Kapel) op campus Salvator.

 

 • Bij aankomst doorloopt je de 4 stappen zoals hier uitgelegd
 • Met ontsmette handen en voorzien van een mondneusmasker, begeef je je richting het screeningslokaal
 • Bij voorkeur kom je alleen. Je mag als nodig een begeleider meenemen, maar dan max. 1 persoon en best iemand van je eigen gezin of vaste bubbel. Deze begeleider brengt zijn of haar eigen mondmasker mee, zo niet kan het ziekenhuis ook één voorzien. Het is essentieel dat de begeleider ook gezond is en geen symptomen van het coronavirus covid-19 vertoont en de voorbije 14 dagen niet in een rode zone verbleef.
 • Doorheen het hele ziekenhuistraject wordt uiteraard rekening gehouden met ons uitgebreid beschermingsbeleid.

 

Wat hierna?

Blijkt jouw testresultaat negatief? Dan kan je opname of ingreep gewoon doorgaan. Het resultaat van jouw test blijft 60u geldig.

 

Ben je positief getest voor Covid-19, dan neemt de behandelende arts contact met je op. Je ingreep zal minstens twee weken uitgesteld worden, en je krijgt richtlijnen voor thuisisolatie mee. Conform de procedure zoals gedefinieerd op de website van Sciensano, zullen we ook aan contact tracing doen.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over je pre-opname screening? Neem dan contact op via 013 55 07 55 of 011 33 86 03.