Patiëntenrechten - filmpjes FOD Volksgezondheid

Deze 8 filmpjes hebben betrekking tot de rechten en de medewerking van de patiënt in de zorgrelatie met de beroepsbeoefenaar. De eerste 7 filmpjes illustreren zeer concreet elk recht van de patiënt (zoals beschreven in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt). Het achtste filmpje is speciaal gewijd aan de situatie van een patiënt die niet bekwaam is om zelf zijn rechten uit te oefenen.

Ontdek de video’s door te klikken op de patiënten hieronder.