Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement regelt de specifieke modaliteiten voor de organisatie, de werking en de procedure inzake de klachten bij de ombudsfunctie binnen het Jessa Ziekenhuis in kader van de toepassing van de wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002.

 

PDF icoonHuishoudelijk reglement ombudsdienst

PDF icoonFlowchart werking ombudsdienst