Kwaliteit & patiëntveiligheid

Uw bijdrage aan een veiliger verblijf in het Jessa Ziekenhuis

Het Jessa Ziekenhuis wil kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren aan alle patiënten. Onze medewerkers stellen hiervoor dagelijks alles in het werk, maar ook u als patiënt kan hier een  waardevolle bijdrage aan leveren.

 

Daarom geven we u graag enkele tips om uw verblijf in ons ziekenhuis tijdens een dagopname of een hospitalisatie en voor uw kinderen zonder problemen of ongeplande gebeurtenissen te laten verlopen.

 

Kwaliteit zit in onze genen

We willen u als patiënt de mogelijkheid bieden om geïnformeerd te kiezen. Daarom geven we u graag inzage in de kwaliteit van onze zorg door een aantal resultaten van onze zorgprocessen te tonen. Zo zorgen we voor een transparante kijk op de kwaliteit van de door ons geleverde zorg.

 

Meer info: Kwaliteit zit in onze genen