Zonder ziekenfonds

Indien u niet aangesloten bent bij een ziekenfonds moet u de factuur volledig zelf betalen. Dit is ook zo indien uw ziekenfonds niet tussenkomt voor de ingreep; bijvoorbeeld voor een esthetische ingreep.

 

De eindfactuur wordt voor een groot stuk bepaald door de aard van de ingreep, de verblijfsduur, de erelonen, de kamerkeuze en de gebruikte materialen. In de rubriek prijsraming kan u een raming opzoeken van de totale prijs die u zal moeten betalen voor de ingreep.

 

Indien u aangesloten bent bij een zorgverzekeraar, neem dan vóór uw opname contact met hen op.

 

Uw zorgverzekeraar bezorgt u :

  • Ofwel een garantieverklaring waarin staat dat hij de kosten vergoedt. De factuur wordt dan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.
  • Ofwel een formulier E 112. Dan gebeurt de facturatie via een Belgisch ziekenfonds zoals voor Belgisch verzekerden. Dit wil zeggen dat u zelf een factuur ontvangt voor uw persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, bepaalde doktershonoraria en persoonlijke kosten.