Zonder ziekenfonds

Als je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds moet je de factuur volledig zelf betalen. Dit is ook zo indien je ziekenfonds niet tussenkomt voor de ingreep; bijvoorbeeld voor een esthetische ingreep.

 

De eindfactuur wordt voor een groot stuk bepaald door de aard van de ingreep, de verblijfsduur, de erelonen, de kamerkeuze en de gebruikte materialen. In de rubriek prijsraming kan je een raming opzoeken van de totale prijs die je zal moeten betalen voor de ingreep.

 

Als je aangesloten bent bij een zorgverzekeraar, neem dan vóór je opname contact met hen op.

 

Jouw zorgverzekeraar bezorgt je:

  • Ofwel een garantieverklaring waarin staat dat hij de kosten vergoedt. De factuur wordt dan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.
  • Ofwel een formulier E 112. Dan gebeurt de facturatie via een Belgisch ziekenfonds zoals voor Belgisch verzekerden. Dit wil zeggen dat je zelf een factuur ontvangt voor je persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, bepaalde doktershonoraria en persoonlijke kosten.