Remgeld op de verblijfskosten

Iedere patiënt betaalt remgeld op de verblijfskosten. Dit bedrag is wettelijk bepaald en afhankelijk van je verzekerbaarheid als rechthebbende bij het ziekenfonds.

 

Voor de rechthebbenden op het voorkeurtarief (1)

 Voor de andere rechthebbenden 

Gerechtigde met persoon ten laste Gerechtigde zonder persoon ten laste Descendent en werkloze (persoon ten laste inbegrepen)
De 1ste nacht  €5,77   €43,52   €43,52   €33,04 
Vanaf de 2de dag  €5,77   €16,25   €16,25   €5,77 
Vanaf de 91ste dag  €5,77   €5,77   €16,25   €5,77 

 

(1) Rechthebbenden op het voorkeurtarief = rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming vanwege het ziekenfonds.