Forfaitaire erelonen

De honoraria van de artsen zijn bij wet vastgelegd. Voor de medisch-technische diensten vraagt men een vast bedrag per opname aan iedere opgenomen patiënt. Dit bedrag is afhankelijk van je verzekerbaarheid als rechthebbende bij het ziekenfonds.

 

Wettelijk persoonlijk aandeel voor  Voor de rechthebbenden op het voorkeurtarief (1) Voor de andere rechthebbenden
Technische prestaties €0 €16,40
Forfaitair ereloon "Klinische Biologie" €0  €7,44 
Forfaitair ereloon "Medische beeldvorming" €1,98  €6,20 

 

(1) Rechthebbenden op het voorkeurtarief = rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming vanwege het ziekenfonds.