Erelonen

erelonen IMG_0082 - medium De honoraria van de artsen zijn bij wet vastgelegd. Voor de medisch-technische diensten vraagt men aan iedere opgenomen patiënt een vast bedrag per opname. Dit bedrag is afhankelijk van uw verzekerbaarheid als rechthebbende bij het ziekenfonds. Meer informatie vindt u in de rubriek forfaitaire erelonen per opname.

 

Op een éénpersoonskamer kan de behandelende arts een supplement aanrekenen tot 150% op de geleverde prestaties en op de toezichtshonoraria. Tot de behandelende artsen behoren de arts waarvoor u wordt opgenomen, de anesthesist en ook diegenen die in opdracht bepaalde bijkomende onderzoeken en prestaties uitvoeren.

 

In volgende gevallen wordt er geen supplement op een éénpersoonskamer aangerekend:

  • Indien u om medische redenen op een éénpersoonskamer opgenomen wordt. De behandelende arts zal dit dan schriftelijk bevestigen.
  • Indien u zonder het te vragen op een éénpersoonskamer terechtkomt bij plaatsgebrek op gemeenschappelijke kamers.
  • Indien u opgenomen wordt op een eenheid voor intensieve zorgen waaronder hartbewaking (CCU) of spoedgevallenzorg.

 

De artsen zijn verplicht om bij opname van een patiënt hun honoraria te laten innen via het ziekenhuis. Ze mogen dus zelf geen geld vragen. Dit geldt ook voor eventuele ereloonsupplementen in éénpersoonskamers. Voor problemen in verband met erelonen kan u terecht bij de directeur administratie, tel. 011 28 96 31.