Andere leveringen en diverse kosten

Andere leveringen

Voor gipsverbanden is een persoonlijke tussenkomst mogelijk.

 

Diverse kosten

Kosten waarvoor geen tussenkomst voorzien is zoals rooming-in en telefoongesprekken.

 

Ambulancevervoer en interventie MUG kunnen, mits voorlegging van een attest, deels teruggevorderd worden bij het ziekenfonds.

 

Een overzicht van de diverse kosten vindt u ter inzage op de opnamedienst en in het daghospitaal.

 

Vanuit kwaliteitsoogpunt streeft het ziekenhuis ernaar om de meest recente medische evoluties op te volgen. Dit houdt in dat er voor sommige medische, paramedische verstrekkingen of materialen momenteel nog geen tegemoetkoming voorzien is in de RIZIV-wetgeving. Hierover kan u steeds informatie verkrijgen bij de dienst facturering op 011 33 58 21 of 011 33 58 28.