Prijsraming

prijslijn - IMG_2876 Om u een zo compleet mogelijk zicht te geven op uw eindfactuur heeft het ziekenhuis prijsramingen gemaakt voor een aantal veel voorkomende ingrepen. Bij deze prijsramingen is rekening gehouden met de gemiddelde verblijfsduur voor de ingreep.

 

Dit zijn louter ramingen. De uiteindelijke prijs kan hoger zijn indien u langer in het ziekenhuis verblijft, als er complicaties optreden, of als de arts extra ingrepen of onderzoeken uitvoert.

 

In de prijs zitten alle honoraria die de artsen aanrekenen voor de ingreep. De betrokken artsen zijn de chirurg die de ingreep uitvoert, de anesthesist en de medisch-technische diensten zoals radiologie en klinische biologie.

 

De prijs is afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent bij uw ziekenfonds. Op onze website bevinden zich een aantal prijsramingen.

 

Als u de ingreep die u moet ondergaan niet op de website terugvindt kan u contact opnemen met de prijslijn: 011 33 58 25. Indien het om een chirurgische ingreep gaat,dan maken wij zo vlug mogelijk een raming voor u..

 

Wij zullen u onder meer volgende vragen stellen:

  • Voor welke ingreep komt u naar het ziekenhuis? (RIZIV-nummer vragen aan uw arts)
  • Wie is uw behandelende arts?
  • Welk type kamer wenst u?
  • Hoe bent u verzekerd?
  • Hoe kunnen wij u bereiken?