Betalingsvoorwaarden

betalingstermijnen jessa_Sal_204

Voor vragen over je factuur kan je contact opnemen met de dienst facturering op het nummer 011 33 58 20. Je kunt er alle werkdagen van 8 tot 12 en van 13.30 tot 16.30 uur terecht. Bij een bezoek aan onze dienst, campus Salvator, staan wij je uiteraard ook graag persoonlijk te woord.

 

Gelieve de factuur binnen de 30 dagen na verzenddatum te betalen. Dit kan via het overschrijvingsformulier dat je bij je factuur ontvangt.

 

Voor het aanvragen van een betalingsregeling kan je terecht op de dienst debiteurenbeheer, campus Salvator, op de nummers 011 33 58 20.

 

Alle rekeningen die onbetaald blijven na vervaldag, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met 10% vergoeding wegens administratieve kosten, met een minimum van 10 euro en een maximum van 750 euro en met de algemene wettelijke intrestvoet.

 

Om geldig te zijn, dienen klachten schriftelijk, met vermelding van het factuurnummer en met redenen omkleed binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur aan het Jessa Ziekenhuis, facturering, te worden overgemaakt.

 

Elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Hasselt en is onderworpen aan het Belgische recht.