Kostprijs

Met de groeiende coronacrisis past de dienst facturatie haar dienstverlening aan. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is vanaf maandag 16 maart onderstaande maatregel van toepassing:

Heb je een vraag over je ziekenhuisfactuur, een aanmaning, afbetalingsplan of prijsraming? Neem telefonisch contact met onze diensten op het nummer 011 33 58 20 of mail naar ...

 

ontslag IMG_1230 Het ziekenhuis factureert alle kosten en honoraria van jouw ziekenhuisopname. Je moet alleen de kosten betalen die het ziekenfonds niet betaalt.

 

De prijs wordt bepaald volgens de wettelijke RIZIV-reglementering.

 

Om je factuur achteraf correct te interpreteren is het belangrijk om de inhoud van volgende begrippen te kennen.

 

Aan de hand van een voorbeeld (prestatie) worden deze begrippen toegelicht.

 

  • RIZIV-bedrag van een prestatie = wettelijk overeengekomen bedrag dat een zorgenverstrekker (bv. een arts, een kinesist...) mag aanrekenen voor het uitvoeren van die prestatie.
  • Terugbetalingstarief van een prestatie = gedeelte van het RIZIV-bedrag dat door het ziekenfonds wordt terugbetaald.
  • Persoonlijk aandeel van een prestatie = verschil van het RIZIV-bedrag en het terugbetalingstarief.
  • Supplement van een prestatie = bedrag dat bovenop het RIZIV-bedrag aan de patiënt wordt aangerekend (bv. door deconventionering van de arts, door specifieke vragen van kamerkeuze van de patiënt..)


De prijs is afhankelijk van je kamerkeuze. Indien je voor een éénpersoonskamer kiest, dan betaal je een kamersupplement en kunnen de behandelende geneesheren tot 150% supplement op het honorarium aanrekenen. Dit geldt zowel voor de geleverde prestaties als voor de toezichtshonoraria.

In volgende gevallen wordt er geen supplement op een éénpersoonskamer aangerekend:

  • Indien je om medische redenen op een éénpersoonskamer opgenomen wordt. De behandelende arts zal dit dan schriftelijk bevestigen.
  • Indien je zonder het te vragen op een éénpersoonskamer terechtkomt bij plaatsgebrek op gemeenschappelijke kamers.
  • Indien je opgenomen wordt op de Intensieve Therapie-Eenheid (ITE), waaronder hartbewaking (ICCU) of spoedgevallenzorg.


Als je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds, of indien het ziekenfonds niet tussenkomt voor de ingreep (bijvoorbeeld voor een esthetische ingreep), dan zal je factuur hoger zijn. Meer informatie hierover vind je in de rubriek patienten zonder ziekenfonds

 

In principe ontvang je slechts één factuur voor alle kosten van je opname. Je ontvangt deze factuur ten vroegste zes weken na jouw vertrek uit het ziekenhuis. Het is wel mogelijk dat er op een later tijdstip nog een bijkomende factuur volgt voor laattijdig ingediende erelonen van geneesheren of andere kosten.