Samenwerkingsverbanden

Locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg

 

kaart

 

Vanaf 1 januari 2020 moet elk ziekenhuis deel uitmaken van een locoregionaal ziekenhuisnetwerk. Dit is een duurzaam samenwerkingsverband tussen minstens twee afzonderlijk erkende ziekenhuizen, die zich binnen een geografisch aansluitend gebied bevinden en die complementair aan elkaar zorgfuncties aanbieden. De patiënt behoudt altijd de keuzevrijheid wat betreft zijn of haar ziekenhuis of netwerk.

Jessa bouwt momenteel samen met het az Vesalius Tongeren, Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder en het Sint Trudo Ziekenhuis een klinisch netwerk Zuid-West Limburg uit. Met de samenwerking binnen dit klinisch netwerk willen we:

 

 • Kwaliteitsvolle zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt blijven aanbieden en samen een zo breed mogelijk en kwaliteitsvol aanbod kunnen bieden;
 • Inzetten van gespecialiseerde multidisciplinaire teams in het netwerk (vb voor patiënten met borstkanker, diabetes, …) zodat overal binnen ons netwerk dezelfde omkadering geboden wordt voor de patiënten;
 • Doelmatiger onze middelen kunnen aanwenden door o.a. gezamenlijke investeringen in apparatuur te doen.
 • Samen een voldoende aantrekkelijk aanbod blijven bieden om goede en gespecialiseerde artsen en medewerkers aan te blijven trekken.

 

Vlaams ziekenhuisnetwerk K.U.Leuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven is een samenwerkingsverband tussen UZLeuven en een 30-tal regionale Vlaamse ziekenhuizen met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, opleiding, research en management. De vereniging heeft als kerngedachte de ontwikkeling van een duurzaam kennisnetwerk waarbinnen de gezamenlijke optimalisatie van zorgkwaliteit en de kwaliteit van de bedrijfsvoering in alle aspecten voorop staat.  

 

Meer info: www.vznkul.be

VZN_kleur

 

 

HospiLim

Op 14 december 2010 werd de vzw HospiLim opgericht, nu bestaande uit, de 7 Limburgse algemene en categorale ziekenhuizen en de 4 psychiatrische centra, namelijk AZ Vesalius, Jessa Ziekenhuis, Mariaziekenhuis Noord-Limburg,  Sint-Trudo ziekenhuis, Sint-Franciscusziekenhuis, Ziekenhuis Maas en Kempen, Ziekenhuis Oost-Limburg, Medisch Centrum St.-Jozef Bilzen, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, Psychiatrisch Centrum Asster, Kinderpsychiatrisch Centrum Genk.

 

HospiLim heeft zich tot doel gesteld om:

 • Het overleg en de samenwerking tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra te bevorderen via een gemeenschappelijk overlegplatform;
 • Synergieën en schaalvoordelen in het aankoopbeleid te realiseren ten behoeve van de leden in eerste instantie door:
  • als opdrachten- en/of aankoopcentrale op te treden voor de aankoop van goederen en diensten zoals omschreven in art. 2, 4° van de wet op de overheidsopdrachten d.d. 15 juni 2006;
  • het opbouwen en overdragen van kennis, ervaring en competenties op vlak van overheidsopdrachten
  • het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden op vlak van logistieke processen en informatietechnologie.

 

Meer info: https://www.hospilim.be/

HospLim-logo

 

Hasselt Zorgstad

Hasselt Zorgstad is een initiatief van de Stad Hasselt, het Jessa Ziekenhuis en de Hogeschool PXL. Het netwerk Hasselt Zorgstad verbindt zorgorganisaties, overheid, kennisinstellingen, bedrijven én burgers van Hasselt rond zorg en welzijn. We koppelen mensen en projecten aan elkaar om elkaar te versterken en creëren zo een efficiënte zorgstad. Hoe meer samenwerking, hoe beter onze zorg en ieders welzijn. Gezond zolang het kan, de beste zorg wanneer die nodig is.

 

Meer info: https://www.hasseltzorgstad.be/

hasselt z

 

 

 

Proeftuin Happy Aging

Happy Aging is een community voor én door ouderen. Samen met bedrijven, zorgorganisaties (waaronder Jessa), kennisinstellingen, de steden Hasselt en Genk en (inter)nationale partners geeft Happy Aging een stevige boost aan innovaties die leiden tot meer ondernemerschap en meer kwalitatieve zorg. In de proeftuin wordt de eindgebruiker centraal gesteld en worden nieuwe producten en diensten die in ontwikkeling zijn in ‘real life’ getest. Dit allemaal om ouderen kwaliteitsvol, veilig en betaalbaar langer thuis te laten wonen.

 

Meer info: http://www.happyaging.be/nl

0Q-DvmRX_400x400