Privacy

Het Jessa Ziekenhuis wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg.


Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we je zo goed mogelijk inlichten waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken, hoe we omgaan met informatieveiligheid en welke rechten je kan uitoefenen.

 

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met je persoonsgegevens:

  • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
  • Het ziekenhuis zal je gegevens enkel (her-)gebruiken voor een doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld.
  • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
  • We streven ernaar je gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
  • We bewaken de bewaartermijn van je gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.
  • Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat je gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
  • Onze verantwoordelijkheid over je persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.


Het ziekenhuis is samen met haar artsen verantwoordelijk voor je persoonsgegevens. Wens je in contact te komen voor meer uitleg? Gebruik dan ons contactformulier of praat rechtstreeks met de functionaris voor de gegevensbescherming via ....

Wanneer je vindt dat het ziekenhuis je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Anderen zochten ook naar