Privacy

Het Jessa ziekenhuis wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg.


Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken, hoe we omgaan met informatieveiligheid en welke rechten u kan uitoefenen.

 

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met uw persoonsgegevens:

  • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
  • Het ziekenhuis zal uw gegevens enkel (her-)gebruiken voor een doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld.
  • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
  • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
  • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.
  • Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
  • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.


Het ziekenhuis is samen met haar artsen verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Wenst u in contact te komen om meer uitleg? Gebruik dan ons contactformulier of praat rechtstreeks met de functionaris voor de gegevensbescherming via ....

Wanneer u vindt dat het ziekenhuis uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.