Wifi-netwerk van het ziekenhuis

Bij je bezoek aan het Jessa Ziekenhuis of bij een consultatie of opname in het ziekenhuis kan je vanaf 1 februari gebruik maken van ons verbeterd WiFi-netwerk 'Jessa-Open'. Kies je voor dit netwerk, dan kan je aanmelden zonder gebruik van een login of wachtwoord. Het enige verschil met voordien is dat je vooraleer je toegang krijgt, akkoord moet gaan met Jessa’s gebruiksvoorwaarden.  

 

Daar waar je bij het voorgaande netwerk 'Jessa Guest' slechts op zo’n 2Mbit per persoon kon rekenen, wordt dit meer dan verdubbeld naar 5 Mbit per persoon. Zo garandeert Jessa een verbeterde surfervaring. En dit volledig gratis. 


Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van je gebruik van de wifi?
Wanneer je tijdens jouw bezoek aan het ziekenhuis gebruik maakt van het het ziekenhuis Wifi netwerk worden volgende gegevens verzameld:

  • Identificatienummer van jouw toestel.


Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?
Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee je gebruik maakt van ons netwerk.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.

 

Wat zijn jouw privacy-rechten?

  • Recht op vergetelheid
    Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.

 

  • Recht op inzage en een kopie
    Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.