Wifi-netwerk van het ziekenhuis

Bij uw bezoek aan het Jessa Ziekenhuis of bij een consultatie of opname in het ziekenhuis kan u gratis gebruik maken van het Wifi netwerk van het ziekenhuis.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw gebruik van de wifi?
Wanneer u tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis gebruik maakt van het het ziekenhuis Wifi netwerk worden volgende gegevens van u verzameld:

  • Identificatienummer van uw toestel.


Waarom verzamelen we deze gegevens over ju?
Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons netwerk.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.

 

Wat zijn uw privacy-rechten?

  • Recht op vergetelheid
    Indien uw de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

 

  • Recht op inzage en een kopie
    U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.