Raadpleeg uw medisch dossier

De ambitie van het Jessa Ziekenhuis is niet 'de grootste zijn', maar wel 'groots zijn' in de zorg voor onze patiënten. Dit betekent ook helder communiceren. Als patiënt hebt u het recht om uw medisch dossier volledig of deels in te kijken. En als uw partner in uw zorgtraject willen we u hierin wegwijs maken.

 

Uw patiëntgegevens kunt u terugvinden via mijngezondheid.belgie.be. Meld u aan op de website, en klik dan op ‘Andere’. Ga vervolgens naar het icoon van het Vlaams Ziekenhuis Netwerk KULeuven. Daar vindt u de gegevens van het Jessa Ziekenhuis en anderen binnen dit netwerk terug.

 

Welke gegevens deelt Jessa via mijngezondheid.belgie.be?

Na uw raadpleging of opname in het ziekenhuis kunt u vanaf een week na de goedkeuring van de specialist o.a. goedgekeurde medische verslagen, zoals spoed- en operatieverslagen, maar ook ontslag- , raadplegings-, consult- of expertisebrieven online inkijken. Let wel dat het hier enkel gaat om medische verslagen die gevalideerd worden na 1 mei 2019. Verslagen van vóór deze datum worden niet online gezet.

 

Wat u hier (nog) niet zult terugvinden, zijn pathologieverslagen, laboresultaten, radiologieverslagen, nota’s van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Deze informatie kunt u wel opvragen via andere kanalen:

 

 • Via het medisch secretariaat van uw afdeling hebt u als patiënt het recht om een papieren versie op te vragen van verslagen, brieven en medische beelden;

   

 • Uw laboresultaten kunt u vorderen via het secretariaat van het klinisch labo;

   

 • Mocht deze informatie niet voldoende blijken, kunt u een aanvraag voor uw medisch dossier indienen bij het secretariaat Patiëntenrechten. Zij zullen dan conform de patiëntenwetgeving al het mogelijke doen om u de gevraagde informatie te bezorgen. Het grote verschil tussen gegevensdeling via mijngezondheid.belgie.be en het secretariaat Patiëntenrechten is dat u online slechts een deel van uw dossier kan raadplegen. Dit terwijl u via het secretariaat uw volledig medisch dossier kunt opvragen.

   

  Hou tot slot wel in gedachten dat u nooit toegang krijgt tot de medische gegevens van andere personen.

   

  Welke gegevens deelt Jessa over haar minderjarige patiënten?

   Om je Jessagegevens digitaal te kunnen bekijken via mijngezondheid.belgie.be moet je minimum 15 jaar oud zijn.

   

  Mocht je online toch niet de nodige documenten terugvinden, kan je ook ons secretariaat Patiëntenrechten contacteren.

   

  Meer weten?

  Wilt u meer algemene informatie lezen over het delen van medische gegevens met de patiënt? Bekijk dan hier het artikel uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiënten Platform en het kaartoverzicht van welke zorginstellingen welke gegevens aanbieden.