Raadpleeg je medisch dossier

De ambitie van het Jessa Ziekenhuis is niet 'de grootste zijn', maar wel 'groots zijn' in de zorg voor onze patiënten. Dit betekent ook helder communiceren. Als patiënt heb je het recht om je medisch dossier volledig of deels in te kijken en/of een afschrift te vragen. 

 

Hoe krijg je een afschrift van je patiëntendossier?

Optie 1:

Tijdens de opname kan je terecht bij de behandelende arts of de hoofdverpleegkundige. Maar ook later hebben rechthebbende recht op inzage en/of afschrift van het patiëntendossier. Zo kan je een afschrift van medische verslagen aan de desbetreffende arts via diens medisch secretariaat vragen. Medische beelden kan je vragen aan het secretariaat medische beeldvorming, zij bezorgen je toegangscodes waarmee je de medische beelden online kan bekijken. Laboresultaten kan je vragen aan het secretariaat klinisch labo.

 

Optie 2:

De medische verslagen na 1/5/2019 kan je raadplegen via https://www.mijngezondheid.belgie.be:

 • Meld je aan op de website
 • Klik op 'Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven' onder de rubriek Rapporten & Resultaten’ (homepage). Daarna heb je twee opties:

 

OPTIE 1

OPTIE 2

 • Hierop krijg je jouw dashboardoverzicht te zien

 • Je krijgt de pagina te zien van het VZN (Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven)

 • Klik in de witte taakbalk bovenaan op 'Medisch dossier'

 • Selecteer 'Klik hier voor een basisoverzicht van uw documenten' voor de verslagen van het Jessa Ziekenhuis

 • En vervolgens  op 'Externe bronnen' in de blauwe balk

 
   

Ook via de Mynexuzhealth app krijg je toegang tot je medisch dossier. Dit kan door het menu te openen in de linkerbovenhoek en dan 'Externe bronnen' te kiezen.

 

Na je raadpleging of opname in het ziekenhuis kun je vanaf een week na de goedkeuring van de specialist o.a. goedgekeurde medische verslagen, zoals spoed- en operatieverslagen, maar ook ontslag- , raadplegings-, consult- of expertisebrieven online inkijken. 

 

Wat je hier (nog) niet zult terugvinden, zijn pathologieverslagen, laboresultaten, radiologieverslagen, nota’s van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Ook moet de patiënt minimum 15 jaar oud zijn om de Jessagegevens digitaal te kunnen bekijken via mijngezondheid.be.

 

Optie 3:

Je huisarts kan via een beveiligde internetverbinding je patiëntendossier  raadplegen, inclusief de laboresultaten en de medische beelden.

 

Optie 4:

Je vraagt de nodige in te vullen documenten: ‘verzoek/afschrift patiëntendossier’ of ‘verzoek onrechtstreeks inzage na overlijden’ aan de dienst patiëntenrechten. Je kunt ze bereiken via het Jessa Ziekenhuis, Campus Virga Jesse (Huis 9), Stadsomvaart 11,  3500 Hasselt of per e-mail : secretariaat.patië...

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Liliane Swennen op 011 33 56 91, elke werkdag tussen 8u30 en 16u00.

 

Wie kan deze aanvraag voor een inzage of afschrift stellen?

 1. De patiënt zelf
 2. De houder van de (notariële) zorgvolmacht
 3. De vertrouwenspersoon schriftelijk gemachtigd door de patiënt
 4. Bij een minderjarige patiënt: de ouders of voogd of de patiënt zelf indien de arts beslist dat rekening houdend met zijn/haar leeftijd en maturiteit hij/zij zelf zijn rechten kan uitoefenen
 5. Bij een wilsonbekwame patiënt:
 • de houder van de zorgvolmacht
 • een  vertegenwoordiger van de patiënt

 • formele vertegenwoordiger: werd voorafgaand schriftelijk benoemd door de patiënt en heeft voorrang op de informele vertegenwoordiger en indien deze een beroepsbeoefenaar is, heeft deze toegang tot de persoonlijke notities

 • informele vertegenwoordiger: echtgenoot/partner  en verder in dalende lijn; meerderjarig kind, ouder, meerderjarige broer/zus.

 

Wanneer mag je het gevraagde verwachten?

Aan het verzoek tot inzage/afschrift wordt onverwijld en ten laatste binnen 15 dagen gevolg gegeven.

 

Hoe ontvang je het gevraagde?

Het secretariaat patiëntenrechten maakt telefonisch een afspraak om binnen de 14 dagen na de aanvraag het gevraagde te komen afhalen of inkijken. De medische gegevens worden aangeboden op digitale drager (USB)  en dienen door de patiënt zelf afgehaald te worden. Op het moment van het afhalen heeft het ziekenhuis het recht de identiteit te controleren om zeker te zijn dat het gevraagde overgemaakt wordt aan de patiënt zelf.

 

Waar heb je géén recht op?

De persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en gegevens die betrekking hebben op derden komen niet in aanmerking voor inzage noch voor afschrift. De beroepsbeoefenaar weigert het afschrift indien hij over duidelijke aanwijzingen beschikt dat de patiënt onder druk wordt gezet om een afschrift van zijn dossier aan derden te bezorgen. Uitzonderlijk en onder de in de wet voorziene voorwaarden kan de beroepsbeoefenaar informatie onthouden uit vrees dat dit de gezondheid van de patiënt ernstig zou kunnen schaden (‘therapeutische exceptie’).

 

Wat na een overlijden?

In het geval dat de patiënt overlijdt, is er enkel recht op onrechtstreekse inzage.

 

Wie kan de vraag stellen?

 1. De echtgenoot/partner
 2. De familieleden tot de tweede graad  (ouder, kind, broer of zus, kleinkind, grootouder)

En dit enkel via een door de aanvrager aangewezen beroepsbeoefenaar.

 

Deze beroepsbeoefenaar, bij voorkeur een arts voor het medisch dossier, kan ook de persoonlijke notities inkijken. Dit onder enkele voorwaarden:

 1. Er is geen uitdrukkelijk verzet van patiënt vermeld in het patiëntendossier
 2. Vermelding van specificering (wat wil men uit het dossier vernemen ) én motivering (waarom is deze informatie nodig)

 

Mocht deze informatie niet voldoende blijken, kan je deze vraag neerleggen bij het secretariaat patiëntenrechten: secretariaat.patië... of tel 011 33 56 91.

Zij zullen dan conform de patiëntenwetgeving en de privacywetgevingen al het mogelijke doen om je de gevraagde patiëntengegevens  te bezorgen. 

 

Meer weten?

Wil je meer algemene informatie lezen over het delen van medische gegevens met de patiënt? Bekijk dan hier het artikel uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiënten Platform en het kaartoverzicht van welke zorginstellingen welke gegevens aanbieden.

 

Anderen zochten ook naar