Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een persoon rechtstreeks of onrechtstreeks kan geïdentificeerd worden, zoals  de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs een telefoonnummer op het werk), een code, gegevens gekoppeld aan een  IP-adres, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, een vingerafdruk, … 

 

Let op, indien het koppelen van verschillende informatie (leeftijd, geslacht, stad, diploma…) of het gebruik van verschillende technische middelen tot 1 persoon leidt worden de gegevens ook als persoonsgegevens beschouwd.

 

Verwerking van gegevens

De nieuwe privacywet voorziet in een specifieke bescherming indien deze gegevens worden verwerkt. Een gegevensverwerking begint met het verzamelen van gegevens dat eerlijk en transparant moet verlopen. Dit betekent dat de persoon op wie de gegevens betrekking hebben (betrokken persoon) daarover informatie moet krijgen van de persoon die gegevens verzamelt (verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger).

 

De verantwoordelijke voor de verwerking moet:

  • aangeven waarom hij persoonsgegevens wil verkrijgen
  • zijn contactgegevens doorgeven
  • laten weten wie de gegevens zal krijgen
  • vermelden dat de betrokken persoon het recht heeft zijn gegevens in te kijken en te verbeteren