Patiëntgegevens

Jessa bereidt zich voor om de digitale medische verslagen elektronisch te delen met zijn patiënten via mijngezondheid.belgie.be.


Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om labo en radiologische verslagen via die weg aan te bieden. We verwachten dat we dit kunnen realiseren in de eerste helft van 2019.


Op dit ogenblik deelt het Jessa Ziekenhuis al bepaalde informatie met zijn patiënten.
Zo krijgt de patiënt(e) een toegangscode om medische beelden online te bekijken.
 
Ook heeft de patiënt recht op een afschrift van zijn patiëntdossier (binnen de twee weken), dit conform de wetgeving patiëntrechten via het secretariaat patiëntrechten. Zowel de ontslagbrief als verslagen, kunnen worden opgevraagd bij de desbetreffende medische secretariaten.

 

Meer weten?

Wil je meer algemene informatie lezen over het delen van medische gegevens met de patiënt? Lees dan hier het artikel uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiënten Platform.

Op dit overzichtskaartje kan je zien of jouw zorginstelling al dan niet medische gegevens met de patiënt deelt  (en ook welk soort gegevens).