Patiëntenregistratie

Jessa registreert gezondheidsgegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden zoals kwaliteitsbeheer.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenadministratie?
Om het beleid en de zorg binnen het ziekenhuis te kunnen evalueren, verwerken we:

 • Identificatiegegevens;
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, …);
 • Gegevens over uw gezondheid (waaronder medische- en verblijfsgegevens, MZG, …);
 • Psychiatrische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de geleverde zorg.


Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?
Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van het ziekenhuis te evalueren, om op die manier de kwaliteit van de zorg, het beleid en het beheer van het ziekenhuis in stand te houden.

Veel van de gegevens zijn reeds aanwezig in uw patiëntendossier naar aanleiding van de zorg die u in het ziekenhuis heeft gekregen. Die gegevens worden dan nadien gebruikt voor statistische doeleinden. Zo kunnen we de kwaliteit van zorg en het beleid van het ziekenhuis beter evalueren en bijsturen. Er worden ook andere, nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt. We doen deze registratie omdat we als ziekenhuis hiertoe wettelijk verplicht zijn  of omdat het noodzakelijk is ter bescherming van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis (beheer van het ziekenhuis).

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden gedeeld met:

 • Sociale zekerheidsinstanties
 • Andere overheidsdiensten

Indien we persoonsgegevens delen met anderen, gebeurt dit in de regel op ‘gepseudonimiseerde wijze’. Dit betekent dat uw directe identificatiegegevens (zoals jouw naam) niet mee worden vermeld maar worden vervangen door een identificatiecode. Hierdoor kan diegene die de gegevens ontvangt, deze niet (meteen) aan u linken.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van de patiëntenregistratie te bereiken.

 

Wat zijn uw privacy-rechten?

 • Recht op beperking
  Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen. Dit kan gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad fout zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

 

 • Recht op inzage en een kopie
  U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 

 • Recht op aanpassing van gegevens
  Wanneer u merkt dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om dit door ons te laten aanpassen. Wij zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Jessa Ziekenhuis jouw gegevens gedeeld heeft jouw aangepaste persoonsgegevens ontvangen