Bezoek aan onze websites

Het Jessa Ziekenhuis heeft verschillende websites waarop u informatie over onze dienstverlening kan vinden.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw bezoek aan de website?
Als u onze websites bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens:
Concreet welke persoonsgegevens (IP-adres, …) - de verzamelnaam hiervan is 'cookies'.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies
  Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
 • Analytische cookies
  Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt: hoe vaak gebruikt u onze website? Via welke pagina bent u er beland? Op welke pagina's klik u het meest? Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

 

 • Social media plug-in cookies
  Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw  toestemming.


Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het gebruik van cookies maakt mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kan het ziekenhuis de website ook beter laten werken, krijgt het ziekenhuis inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
De cookies blijven tot maximaal 12 maanden na uw laatste bezoek op het apparaat bewaard. U kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van uw apparaat verwijderen. Hoe u dat kunt doen verschilt per soort internet browser en apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kan u van sommige diensten geen gebruik maken.

 

Wat zijn uw privacy-rechten?

 • Recht op beperking
  Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

 

 • Recht op inzage en een kopie
  U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 

 • Recht op vergetelheid
  De persoonsgegevens die van u worden verzameld en waarvoor u uw toestemming hebt gegeven in kader van uw bezoek aan onze website kunnen op uw vraag worden gewist. De gegevenswissing zal door ons worden doorgevoerd zonder onredelijke vertraging.

 

 • Recht om uw toestemming in te trekken
  Wanneer u wenst dat wij uw persoonsgegevens in het kader van uw bezoek aan onze website niet langer verwerken, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat de door u gekozen voorkeuren voor uw volgende bezoek van onze website niet meer worden uitgevoerd.

 

 • Recht op bezwaar
  In het kader van de functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze website heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.