Overzicht erkenningen

De Vlaamse Overheid is bevoegd voor het toekennen van erkenningen aan de Vlaamse ziekenhuizen. Dergelijke erkenning beschrijft welke activiteiten het ziekenhuis mag uitvoeren en voor hoeveel patiënten. De Vlaamse Overheid erkent ziekenhuisbedden, functies, medisch-technische diensten en zorgprogramma’s. Daarnaast kunnen ook door de federale overheid of het RIZIV specifieke erkenningen worden toegekend voor projecten of de terugbetaalbaarheid van specifieke ingrepen of behandelingen.

 

Het Jessa Ziekenhuis heeft op dit moment volgende erkenningen:

 • 243 bedden voor heelkundige behandeling
 • 248 bedden voor geneeskundige behandeling
 • 149 bedden voor geriatrische patiënten
 • 56 bedden voor materniteit
 • 40 bedden voor kinderen
 • 48 bedden voor intensieve zorg
 • 50 bedden voor opname van patiënten met psychiatrische aandoeningen
 • 30 plaatsen voor de dagbehandeling van psychiatrische aandoeningen
 • 20 bedden voor de opvang van psychogeriatrische patiënten
 • 7 erkende palliatieve bedden
 • 90 bedden voor revalidatie, waarvan 5 erkende plaatsen voor comapatiënten

 

Deze bedden zijn verdeeld over de verschillende locaties en diensten van het Jessa Ziekenhuis. Tegelijk zijn er erkenningen voor verschillende functies en medisch-technische diensten in het ziekenhuis en enkele specifieke zorgprogramma’s.

 

Functies: ziekenhuisapotheek, palliatieve functie, dagziekenhuis, Mobiele Urgentie Groep, gespecialiseerde spoedgevallen, lokale neonatale zorg, bloedbank, intensieve zorgen en donorcoördinator.

 

Medisch-technische diensten: medische beeldvorming, CT-scan, NMR, PET-scan, niercentrum, radiotherapie (Limburgs Oncologisch Centrum) en nucleaire geneeskunde

 

Zorgprogramma’s: reproductieve geneeskunde, cardiale pathologie, oncologie, geriatrie en kinderen.

 

Meer gedetailleerde informatie over de geldende erkenningen van het Jessa Ziekenhuis kan u vinden op de website www.zorg-en-gezondheid.be

 


Laatste update: 11/02/2016, gebaseerd op gegevens van de Vlaamse Overheid