Jessa in het kort

Malika bezoekuren B3 img_8473

Het Jessa Ziekenhuis biedt als geaccrediteerd referentieziekenhuis een ruim aanbod aan innovatieve & hoogkwalitatieve geneeskunde en patiëntenzorg, in samenwerking met de partnerziekenhuizen in haar netwerk. Wij willen warme zorg bieden aan onze patiënt & zijn familie en hen actief betrekken, zowel in het individuele zorgtraject als in het beleid van het ziekenhuis.  

 

Het ziekenhuis telt 981 erkende bedden en 260 dagplaatsen, verspreid over vier campussen: campus Virga Jesse, campus Salvator en de logistieke campus Ekkelgaarden in Hasselt en campus St.-Ursula in Herk-de-Stad. Hiermee behoren we tot de 5 grootste niet-universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen. Met meer dan 483 artsen & arts-specialisten in opleiding en 3130 medewerkers is Jessa één van de grootste werkgevers van Limburg.

 

Naast alle klassieke medische specialismen die in de meeste ziekenhuizen worden aangeboden, biedt het ziekenhuis ook een heel aantal referentiefuncties - hooggespecialiseerde, topklinische diensten en subspecialisaties, die niet in elk ziekenhuis worden aangeboden. Meestal gaat het hierbij om behandelingen waarvoor geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen en/of specifieke deskundigheid nodig zijn, met een doorgaans supraregionaal karakter.

 

Enkele van onze referentiefuncties zijn:

 • Cardiochirurgie (incl. minimaal invasieve chirurgie)
 • Hartcentrum*
 • Nierdialyse*
 • Hematologie (incl. steriele kamers)*
 • Oncologie*
 • Radiotherapie*
 • Borstkliniek*
 • Neurochirurgie*
 • Infectieziekten & immuniteit
 • Travel Clinic
 • Abdominale chirurgie (incl rectumchirurgie, leverchirurgie)*
 • Centrum voor moleculaire diagnostiek, next generation sequencing (voor gepersonaliseerde kankerbehandelingen)*
 • Revalidatiecentrum voor niet-aangeboren hersenaandoeningen & amputatie (campus St-Ursula)
 • Psychogeriatrie*
 • Urologie (oncologie, robotchirurgie, andrologie, reconstructieve heelkunde, kinderurologie)*
 • ORL (incl. cochleair implant)
 • Oftalmologie (incl. retinachirurgie)*
 • Diverse subspecialisaties kind- en jeugdgeneeskunde: neurologie, maag-darmziekten, endocrinologie, astma & allergieën, obesitascentrum voor kinderen, groeistoornissen, diabetes, kindercardiologie,…

 

Voor heel wat van deze specialismen werkt het Jessa Ziekenhuis nauw samen met de ziekenhuizen in de regio Zuid-west Limburg: het Sint-Franciscusziekenhuis (SFZ), het az Vesalius (azV) en het Sint-Trudo Ziekenhuis (STZH). Samen bouwen we het locoregionaal klinisch netwerk Zuid-West Limburg verder uit, conform ook het huidig beleid van de Federale en Vlaamse overheden.

 

Voor een optimale zorg aan patiënten werken we ook dagelijks samen met eerstelijnszorgverleners. Zowel met de huisartsenkring Herkenrode als met de huisartsenkring Houthalen-Helchteren en Wendelen formaliseerden we deze samenwerking in een samenwerkingsovereenkomst met wederzijdse afspraken en engagementen. De samenwerking met de Herkenrode Huisartsen (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek) leidde ertoe dat de huisartsenwachtpost gelokaliseerd is op campus Virga Jesse. Intussen werd ook een breder gestructureerd overleg tussen alle huisartsenkringen en de 4 ziekenhuizen van Zuid-West Limburg opgestart voor een sterke samenwerking tussen 1e en 2e lijn binnen het netwerk.

 

Jessa maakt ook deel uit het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven en Hospilim, het samenwerkingsverband van de Limburgse ziekenhuizen. Er is ook nauwe samenwerking met de hogeschool PXL en Uhasselt.

 

Continu investeren in medische toptechnologie, ICT, kwaliteit, patiëntparticipatie en vakbekwame artsen & medewerkers vormt de hoeksteen van het beleid van het Jessa Ziekenhuis. Jessa heeft in april 2016 als eerste Belgische ziekenhuis de internationale NIAZ-Qmentum accreditatie behaald voor de ganse werking van het ziekenhuis. Intussen onze derde opeenvolgende NIAZ-accreditatie. 

 

Jessa in cijfers:

 • 981 bedden
 • 260 dagplaatsen
 • 3.130 medewerkers – 2.300 FTE
 • 343 artsen & assistenten -  140 toegelaten artsen
 • 36.171 opnames & 60.000 dagopnames
 • 45.000 patiënten op spoed per jaar
 • 200.000 unieke patiënten per jaar
 • ± 1.300 patiënten per dag

 

(cijfers 31 december 2019)

 


 * = specialismen waarvoor samen wordt gewerkt binnen het klinisch netwerk Zuid-West Limburg (St-Franciscusziekenhuis Heusden, az Vesalius Tongeren, Sint-Trudo Ziekenhuis en Jessa Ziekenhuis)