Organogram

Directiecomité

  • Algemeen directeur: dr. Yves Breysem
  • Medisch directeur: dr. Jos Vandekerkhof
  • Financieel en administratief directeur: Jocelijn Coenegrachts
  • Facilitair directeur: Guy Goddefroy
  • Directeur ICT: Hilde Goossens
  • Directeur zorg: Mauro Convalle
  • Hoofdapotheker: Elke De Troy