Organogram

Directiecomité

  • Algemeen directeur: dr. Yves Breysem
  • Medisch directeur: prof. dr. Dirk Ramaekers
  • Financieel en administratief directeur: Jocelijn Coenegrachts
  • Directeur patiëntenzorg: Ludo Meyers
  • Directeur Personeel en Organisatie (P&O): Karel Bosmans
  • Facilitair directeur: Guy Goddefroy
  • Directeur ICT: Hilde Goossens
  • Hoofdapotheker: Elke De Troy