Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Niet aangesloten bij ziekenfonds

Laatste wijziging: 07 april 2022 , door Facturatiedienst

Je factuur wordt bepaald door de aard van de ingreep, de verblijfsduur, de erelonen, de kamerkeuze en de gebruikte materialen. In de rubriek prijsraming kan je een raming opzoeken van de totale prijs die je zal moeten betalen voor de ingreep.

 

Als je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds moet je de factuur volledig zelf betalen. Dit is ook zo indien je ziekenfonds niet tussenkomt voor de ingreep (bijvoorbeeld een esthetische ingreep).

 

Ben je toch aangesloten bij een (niet Belgische) zorgverzekeraar, neem dan vóór je opname contact met hen op. Jouw zorgverzekeraar bezorgt je:

  • Ofwel een garantieverklaring waarin staat dat de zorgverzekeraar de kosten vergoedt. De factuur wordt dan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

  • Ofwel een formulier E112 of S2 . Dan gebeurt de facturatie via een Belgisch ziekenfonds zoals voor Belgisch verzekerden. Dit wil zeggen dat je zelf een factuur ontvangt voor je persoonlijke bijdrage in de verpleegdagprijs, bepaalde doktershonoraria en persoonlijke kosten.