Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Zelfhulpgroepen

Laatste wijziging: 29 maart 2022

Door deel te nemen aan het project ‘Zelfhulpvriendelijke ziekenhuis’ zetten we mee in op structurele samenwerkingen tussen patiëntenverenigingen en ziekenhuizen.

Als ziekenhuis is het Jessa’s doel om de patiënt centraal te zetten, en daarbij te zoeken naar manieren waarop deze patiëntparticipatie concreet vorm kan krijgen. Door samen te werken met deze verenigingen kunnen we onze patiënten o.a. preciezere informatie door ervaringskennis bezorgen en wordt de werklast in de ziekenhuizen verlicht dankzij de psychosociale steun, komende van de verenigingen.

Heb je vragen rond patiëntenervaring? Contacteer onze Patient Experience Officer (PXO):

Ulrike Pypops

ulrike.pypops@jessazh.be

 

Samenwerkingen

Jessa Ziekenhuis heeft momenteel 19 zulke samenwerkingen lopen, nl.:

 

Al-Anon: http://www.al-anonvl.be/

De Al-Anon familiegroepen is een gemeenschap van en voor familie en vrienden van alcoholisten. Onze aanpak stoelt op het uitgangspunt dat alcoholisme het ganse gezin raakt en dat een gewijzigde houding van het gezin kan helpen bij het herstel. De 12 stappen, die ook door AA gebruikt worden, vormen de kern van onze aanpak. Daarnaast is ook de “A” van Anonimiteit één van onze leidende beginselen. Ledenlijsten zijn er niet en men kent alleen elkaars voornaam. Informatie gedeeld in de groep blijft in de groep. Op die manier kan een basis van onderling vertrouwen worden geschapen.

 

Belgische vereniging voor Dystoniepatiënten: www.dystonie.be

Je kan bij onze vereniging terecht voor informatie over de spieraandoening "dystonie". Naast het volledig en correct informeren over Dystonie, biedt onze vereniging haar leden de mogelijkheid om ervaringen over leven met dystonie met elkaar uit te wisselen. Als dystonievereniging willen we dystonie ook meer bekend maken bij artsen en paramedici en onderhouden we internationale contacten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling.

 

CIB Liga: https://www.cibliga.be/

CIB zijn een groep auto-immune aandoeningen met een aantal gemeenschappelijke kenmerken. De ziekten zijn chronisch en kennen een wisselend verloop, met perioden van rust en opstoten. De CIB Liga wilt deze patiënten bijstaan d.m.v. voorlichting, zichtbaarheid, het bevorderen van contacten met zorgverstrekkers en sensibilisering bij de overheid.

 

Vzw Coma Limburg: www.comalimburg.be

Wij streven naar een nauwe samenwerking met de professionelen en hulpverleners in een gezamenlijke ijver voor een betere opvang, behandeling en begeleiding van de (ex) Coma patiënt en zijn familie.

 

COPD vzw: www.copdvzw.be

COPDvzw is voor mensen met Chronische Obstructief longlijden en wenst patiënten en familieleden op een begrijpbare en herkenbare manier te informeren over de ziekte en haar gevolgen. Hiervoor worden er regelmatig infoavonden, wandelingen en contactdagen georganiseerd en wordt er uitvoerig gepubliceerd op de website. 

 

Crohn & Colitis ulcerosa vereniging vzw: www.ccv-vzw.be 

De Crohn – en Colitis ulcerosa Vereniging vzw (CCV-vzw) is een patiëntenvereniging voor mensen met chronisch inflammatoir darmlijden. Naast informatieverstrekking streeft de vereniging naar erkenning op overheidsvlak en verleent zij steun en medewerking aan wetenschappelijk onderzoek. Lotgenoten, familie en vrienden vinden steun en gehoor bij elkaar op samenkomsten en georganiseerde uitstappen. De kern Limburg kan je bereiken via ccv.vzw.limburg@gmail.com of 0468 43 95 84.

 

Diabetes Liga: https://www.diabetes.be/

Als onafhankelijke vereniging streeft de Diabetes Liga naar de beste zorg en omkadering voor iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt.

 

Epilepsiegroep Limburg: http://www.epilepsiegroep-limburg.be/

Epilepsiegroep Limburg wilt samen met lotgenoten de problematiek rond het verschijnsel epilepsie bespreekbaar en leefbaar te maken.

 

FAPA: https://belgianfapa.be/nl/

FAPA ondersteunt mensen met een erfelijke (darm)aandoening en hun zorgverleners.

 

Hello TPN: www.hellotpn.be

Hello TPN is een vereniging voor TPN-patiënten (TPN verwijst naar Totale Parenterale Voeding), hun familie, vrienden, verpleging, andere zorgverleners … voor iedereen die ver of dichtbij, privé of beroepsmatig, met TPN te maken heeft.

 

Hersentumoren: https://www.wg-hersentumoren.be/site_nl/home.php

Werkgroep Hersentumoren vzw is een patiëntgerichte organisatie die multiprofessioneel is samengesteld. Ze verstrekt informatie aan alle personen die te maken hebben met hersentumoren, sensibiliseert en organiseert lotgenotencontacten.

 

LotUZ: http://www.lotuz.be/

LotUZ vzw wil allogene stamceltransplanten en hun naasten, familie en vrienden een leidraad geven na de belangrijke mijlpaal van de transplantatie. Hierbij willen we verschillende facetten van het leven na een stamceltransplantatie  aan bod laten komen en specifieke informatie geven over mogelijke revalidatie- en bewegingprogramma's.

 

MS-Liga vzw: https://www.ms-vlaanderen.be

De MS-liga Vlaanderen richt zich op het algemeen welzijn van personen met MS (multiple sclerose), hun familie en omgeving.

Naast een team van maatschappelijk werkers die je op maat begeleiden en ondersteunen, is er een team van vrijwilligers waarin ook mensen met MS actief zijn die, vanuit hun ervaringsdeskundigheid, voor jou een waardevolle gesprekspartner kunnen zijn. Ook is er een divers aanbod van activiteiten.

 

Neovida: https://neovida.be

Neovida is een lotgenotengroep voor mensen waarvan de blaas is of zal weggenomen worden ten gevolge van blaaskanker. Ze krijgen een neoblaas of vervangblaas. Neovida bevordert het lotgenotencontact door informatieve en ontspannende activiteiten te organiseren, zowel digitaal als real life.

 

Nier Limburg: https://www.nierlimburg.be/

Nier Limburg staat er voor iedereen die met nierziekten in aanraking komt en hulp nodig heeft. Hun doelen zijn het verstrekken van info, het bevorderen van sociale contacten met lotgenoten, sensibilisering en o.a. wereldnierdag en orgaandonatie promoten.

 

Rozerood: http://vzwrozerood.be/

Rozerood is een Limburgse lotgenotenvereniging van en voor mensen met kanker en hun naasten.

 

Vlaamse Parkinson Liga vzw: www.parkinsonliga.be

De Vlaamse Parkinson Liga vzw bundelt de energie, ervaring en passie van de parkinsongemeenschap. Samen zorgen we ervoor dat mensen met de ziekte van Parkinson alle kansen krijgen op een waardig en kwaliteitsvol leven, waarbij we ook oog en oor hebben voor hun omgeving.

 

Stoma Ilco: https://www.stomailco.be/

Stoma Ilco vzw is een lotgenotenvereniging van, voor en door stomadragers. Deze organisatie wil deze mensen opvangen, helpen en begeleiden om terug een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.

 

Wildgroei: http://www.wildgroei-vzw.be/

Wildgroei is een lotgenotenvereniging voor (ex-)leukemiepatiënten en wil in eerste instantie emotionele steun verlenen aan patiënten en familieleden. Verder bieden ze informatie aan die niet, of in onvoldoende mate, aan bod komt via de gekende kanalen.

 

Deze samenwerkingsverbanden aangaan is een continue missie. Binnenkort worden er dus nieuwe namen aan deze reeks toegevoegd.

 

Nuttige links

Zoek je informatie rond zelfhulpgroepen die niet in deze lijst staan? Surf dan naar http://www.zelfhulp.be/

Maak je deel uit van een zelfhulporganisatie en wil jij tot zo’n samenwerkingsverband toetreden? Dan vind je meer informatie op http://vlaamspatientenplatform.be/ of via https://zopp.be/.