LOC

Limburgs Oncologisch Centrum
Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Digitale meting impact COVID-19 bij kankerpatiënten

De afdeling medische oncologie van het Jessa Ziekenhuis, het Limburgs Oncologisch Centrum (LOC), UHasselt en Limburg Clinical Research Center (LCRC) gaan in samenwerking met AWELL Health de impact van COVID-19 bij kankerpatiënten digitaal meten. Op korte termijn moet dit tot een betere opvolging van de dagelijkse zorg voor de patiënten leiden. Op langere termijn is het ook de bedoeling om meer inzicht te krijgen in het verloop van de neveneffecten van chemo, al dan niet in combinatie met COVID-19 en welke behandelingen meer of minder aangewezen zijn. Het project kan rekenen op 30 000 euro steun van Kom Op Tegen Kanker.

 

“Patiënten met kanker worden tijdens de COVID-19 pandemie aan meerdere risico’s blootgesteld”, zegt prof. Dr. Jeroen Mebis, die het project leidt. “Zij hebben door hun verminderde immuniteit als gevolg van kanker of de kankerbehandeling meer kans op een ernstige COVID-infectie. Ze worden ook regelmatig in het ziekenhuis verwacht voor hun kankerbehandeling en opvolging, maar door het coronavirus worden de ziekenhuisbezoeken beperkt, wat een weerslag heeft op de normale oncologische zorg en wat bij de patiënten leidt tot meer angst en gevoelens van hulpeloosheid. Bij kankerpatiënten die positief testen op COVID-19 wordt de kankerbehandeling ook vaak onderbroken en mogelijk verloopt de corona-infectie bij hen ook ernstiger. Bovendien is door de pandemie de druk op de oncologische zorgverleners erg hoog en worden zij beperkt in de zorg die ze kunnen bieden.” De metingen starten nu, tijdens de tweede coronagolf. Dankzij het unieke concept van digitale meting kan het project wetenschappelijk relevante informatie opleveren voor alle kankerpatiënten. 

 

Ondersteunende oncologisch zorg blijft belangrijk

Nochtans is het zowel voor COVID-19-positieve als -negatieve patiënten uiterst belangrijk dat ze kunnen blijven rekenen op voldoende ondersteunende oncologische zorg. De digitale monitoring kan daar een belangrijke bijdrage toe leveren want zij moet leiden tot verbeterde communicatie tussen de patiënt en de arts, een hogere patiënttevredenheid, nauwere opvolging van chemo nevenwerkingen en COVID-19 symptomen, vroegtijdige detectie van complicaties, en snellere doorverwijzing naar de zorgverlener of de spoedafdeling.Uit vroege wetenschappelijke resultaten is bijvoorbeeld gebleken dat nevenwerkingen ernstiger kunnen zijn bij COVID-19-positieve kankerpatiënten. Er zijn ook studies die aantonen dat het sterftecijfer twee keer zo hoog ligt bij patiënten met kanker. Het oncologisch zorgteam moet dus als gevolg van de pandemie de ondersteunende kankerzorg aanpassen.   

 

Digitaal platform

Door de patiënten via een digitaal platform thuis op te volgen via de zogenaamde PROMs (Patient Reported Outcome Measures of patiëntuitkomsten), hopen de initiatiefnemers tegemoet te komen aan de vele vragen die kankerpatiënten hebben over de impact van COVID-19 op hun behandeling, op de nevenwerkingen en op hun dagelijks leven. 

 

Behalve borstkankerpatiënten (omdat zij aan een ander zorgpad deelnemen), zullen alle kankerpatiënten die chemotherapie starten of ondergaan via het online platform Awell Health op regelmatige tijdstippen vragenlijsten invullen in verband met hun levenskwaliteit, neveneffecten als gevolg van chemo, angst en stressbeleving, COVID-19-symptomen, en tevredenheid over het digitale platform. Daardoor kan gefocust worden op drie belangrijke elementen uit de oncologische zorg. Ten eerste het aanbieden van specifieke info, advies en tips zodat patiënten beter geïnformeerd zijn en ze dus minder angst en stress ervaren. De rapporten van de vragenlijsten worden ook opgenomen in het patiëntendossier zodat het oncologisch zorgteam gerichter kan inspelen op de noden van de patiënten. Ten tweede zal de digitale opvolging ook meer kennis opleveren over de impact van COVID-19 op de chemotherapie behandeling, de nevenwerkingen en risicofactoren die een corona-infectie verergeren. 

 

Tenslotte draagt de registratie via het digitale platform ook bij tot het verbeteren van ondersteunende kankerzorg in tijden van een pandemie of personeelstekorten.

Het project kwam tot stand met steun van de directie van het Jessa Ziekenhuis.

 

Contactpersoon

Prof. dr. Jeroen Mebis

jeroen.mebis@uhasselt.be