Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Prof. Paul Dendale is vertegenwoordiger bij de World Health Organization (WHO)

De European Society of Cardiology (ESC), oftwel de Europese CardiologieVereniging, is uitgenodigd om lid te worden van de 'High Level Non Communicable Disease Advisory council', een nieuwe adviesraad van de directeur Wereldgezondheidsorganisatie (WGO of WHO) Europa. Deze adviesraad is opgericht in het kader van de uitvoering van het nieuwe Europese werkprogramma, goedgekeurd door de 53 lidstaten van WHO Europe. Ze zullen zich vooral richten op het ontwikkelen en opschalen van innovaties en op nieuwe benaderingen die de WHO-doelstelling,om de vroegtijdige sterfte door niet-overdraagbare ziekten tegen 2030 met een derde te verminderen, helpen behalen.

 

Professor Paul Dendale van Hartcentrum Hasselt zal in deze groep, die op 14 december 2020 met haar werkzaamheden is begonnen, zetelen. Hij zal enkele keren per jaar samenkomen met de andere leden van de adviesraad. De groep omvat onder andere voormalige ministers van volksgezondheid, academici, beleids-en onderzoeksinstituten en vertegenwoordigers van de private sector. De belangrijkste taken zijn:

  • Advies geven om de prevalentie en vroegtijdige sterfte als gevolg van NCD's in de Europese WHO-regio te verminderen
  • Versterken van de samenwerking met relevante sectoren, partners en belanghebbenden
  • Een forum bieden voor het delen van beleids- en technische ervaring
  • De WHO begeleiden en ondersteunen bij het vormgeven van de toekomstige politieke agenda op Europees, nationaal en subnationaal niveau.